Overslaan en naar de inhoud gaan

We zijn er in Syrië

Het is ramp op ramp in Syrië. Door ruim twaalf jaar geweld verkeert het land in een zware crisis. Van de 22 miljoen inwoners van het land zijn 13,6 miljoen mensen op de vlucht geslagen. De armoede is groot. Daarnaast is het land recent getroffen door hevige aardbevingen. ZOA staat klaar om de mensen in Syrië te helpen.

Doneer nu 

Lees meer

We zijn er voor de bevolking van Syrië

0
Totale bevolking van Syrië
Icon/noodhulp
13,6 miljoen mensen zijn op de vlucht
0
mensen leven in diepe armoede

Letterlijk en figuurlijk kapot

Wat is er aan de hand in Syrië

Door de crisis in Syrië, die nu al twaalf jaar duurt, is de meerderheid van de bevolking op de vlucht geslagen. Steden en dorpen zijn verwoest. Tot overmaat van deze ramp troffen onlangs hevige aardbevingen het toch al kwetsbare land. Syrië ligt in puin.

Al voor de aardbevingen was het leven in Syrië zwaar. Vluchtelingen die bijvoorbeeld terugkeren naar hun woonplaats, hebben niets om een nieuw bestaan mee op te bouwen. Ze treffen meestal hun huis vernield aan; hun bezittingen zijn weg. De infrastructuur is zwaar beschadigd, de basisvoorzieningen zijn minimaal. 15,3 miljoen mensen leven in diepe armoede. Naast gebrek aan eerste levensbehoeften is er ook psychische nood. De crisis duurt al zo lang en het houdt niet op. Veel mensen hebben last van trauma’s, omdat nog niets achter hen ligt en ze dus ook nog niets kunnen verwerken. Kinderen kampen naast trauma's ook met grote leerachterstanden door gebrek aan onderwijs.

ZOA helpt slachtoffers van de aardbeving en mensen op de vlucht. Maar we helpen ook Syriërs die hun leven weer proberen op te bouwen in gebieden waar het relatief rustig is. Wij staan naast hen en bieden hulp, die hard nodig is in een situatie waarin bijna alles – letterlijk en figuurlijk – kapot is. 

Noodhulp

Na de hevige aardbevingen in Syrië is ZOA's noodhulpteam direct in actie gekomen. In het rampgebied helpen onze hulpverleners met de meest urgente items, zoals onderdak en warme kleding. Dat doen we op verschillende manieren. Vaak zijn slachtoffers het best geholpen met cash. Zo kunnen zij zelf aanschaffen wat zij het hardst nodig hebben.

Zoals gezegd, al voor de aardbevingen was noodhulp hard nodig in Syrië. De Syrische economie verkeert in deplorabele staat, onder meer door droogte, covid, de instorting van de Libanese economie én de oorlog in Oekraïne, waardoor bloem, olie, suiker en brandstof zeer schaars zijn. Miljoenen mensen leven in armoede. ZOA helpt gezinnen aan goed voedsel door ze contant geld, waardebonnen of manden met eten te geven. We delen pakketten uit met basisbenodigdheden, zoals warme dekens, kleding en schoenen. Dit is hard nodig in een omgeving waarin alles kapot is en waar de winters koud zijn. Ook verstrekken we materialen om huizen beter te verwarmen. 

Wederopbouw 

Tegelijk richten we ons op het herstel van levensonderhoud, onder meer door boerengezinnen te helpen de landbouwproductie weer goed op gang te brengen en hun producten aan anderen te verkopen. ZOA helpt bijvoorbeeld met toegang tot irrigatiewater, gereedschap, meststoffen, zaden, jonge boompjes en vee. Ook richten we ons op het herstel van waterbronnen en schoon water om te drinken en te koken, voor persoonlijke en huishoudelijke hygiëne. Ook zetten we in op herstel van beschadigde rioolbuizen, puin- en vuilnisverwijdering met het oog op voorkoming van ziektes. En dat is hard nodig, want bijvoorbeeld Aleppo en omgeving is het afgelopen halfjaar ook nog eens getroffen door een cholera-epidemie.

Veel kinderen in Syrië hebben een grote leerachterstand, omdat ze gedurende een lange tijd niet naar school konden. ZOA helpt kinderen aan veilige en vriendelijke leeromgevingen door klaslokalen op te knappen en schoolspullen beschikbaar te stellen. Ook zorgt ZOA voor deskundige psychosociale hulp voor kinderen en ouders om hun trauma’s te kunnen verwerken.

Ja, ik help mee en geef voor noodhulp en herstel

Nieuws en verhalen uit Syrië

Verhaal
Lees meer
Children in Aleppo
Actueel
Nieuws
Lees meer

Noodhulp en wederopbouw

Hoe we helpen

De twee kanten van ons werk – noodhulp en wederopbouw – zijn in Syrië allebei ontzettend hard nodig. De oorlog en aardbevingen hebben immense schade veroorzaakt en de humanitaire nood is overweldigend. ZOA werkt momenteel in zeven van de veertien Syrische provincies met onderdak, schoon water, sanitaire voorzieningen, hygiëne en onderwijs. Ook delen we noodhulppakketten uit.

Help ZOA in Syrië mee met het volgende:

  • Noodhulp voor de slachtoffers van de aardbevingen.
  • 1.000 gezinnen in Dara’a die zijn gevlucht voor geweld krijgen hygiëneartikelen.
  • 1.700 huishoudens voorzien we van winterkleding- en laarzen, brandstof en kachels.
  • Ruim 1.800 van de meest kwetsbare jongens en meisjes bieden we verbeterde toegang onderwijs en een veilige leeromgeving.
  • 300 boeren en 1.000 seizoenarbeiders ondersteunen we met de kweek en verkoop van rozen, met een positieve impact op het sociaaleconomisch welzijn van de gemeenschap.

Meer lezen over Syrië

In de brochure 'We zijn er in Syrië' lees je meer over Syrië en over de bijdrage die jij kunt leveren aan de hulp die ZOA in het land verleent. 

Download 'We zijn er in  Syrië ' (pdf, 1,3 MB)

Hoofdbeeld: ANP/AFP/Rami Al Sayed

Fatima, Syrië

“De mooiste herinneringen die ik aan thuis heb, zijn de momenten dat we als familie bij elkaar kwamen. Dat is helaas verleden tijd. Lange tijd dacht ik dat mijn leven voorbij was. Inmiddels heb ik mijn verhaal kunnen doen.''