Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennismaken: wij zijn ZOA

ZOA werkt wereldwijd in 13 landen met een team van zo’n duizend medewerkers. In crisisgebieden helpen we mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld bij het weer opbouwen van een bestaan. Op die manier willen we hen in staat stellen in vrede een waardig leven te leiden. Dat kunnen we niet alleen.

Kennismaken met ZOA
Lees meer

Samen zijn we ZOA

We zijn er

We werken waar mogelijk samen met lokale partners en worden ondersteund door duizenden vrijwilligers. We vinden het geweldig om samen te werken met honderden kerken, ondernemers, scholen en donateurs. Samen zijn we er, voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een oorlog of een ramp.

Van noodhulp naar wederopbouw

Een ramp overkomt je, net als een oorlog. Angst en verdriet overheersen. Van de ene op de andere dag sta je met lege handen en ben je alles kwijt. In deze moeilijke periode willen we naast mensen staan. In ons werk weten we ons geinspireerd door het christelijk geloof. Wij zijn er van overtuigd dat elk leven telt. En dat elk mens geschapen is naar het beeld van God. Daarom helpen we de mensen voor wie wij ons inzetten met eerste levensbehoeften, zoals eten, drinken en onderdak. En blijven we trouw tijdens het weer opbouwen van een bestaan door in te zetten op werk, onderwijs en goede basisvoorzieningen. Zodat alles weer wordt zoals het ooit was. En misschien zelfs wel beter.

Hoe het begon

ZOA heet ZOA sinds de oprichting van onze organisatie in 1973. Geraakt door de verhalen over 800.000 mensen die in gammele bootjes Vietnam ontvluchten, komen in dat jaar drie Groninger studenten in actie. Zij richten Stichting Zuidoost-Azië (ZOA) op. ZOA is er voor de vluchtelingen in Thailand, met opvang en medische  hulp. In de jaren daarna begint ZOA met verschillende  zelfhulpprojecten. ZOA blijft de vluchtelingen in Thailand dertig jaar lang ondersteunen.

Nu, ruim vijftig jaar later, is ZOA gegroeid tot een internationale noodhulporganisatie die actief is in crisisgebieden over de hele wereld – zeker niet meer alleen in Zuidoost-Azië. We hebben wel de naam ZOA gehouden, omdat deze bekend is bij vele mensen wereldwijd. 

ZOA in vijf minuten

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden geven richting aan wat we doen en helpen ons scherp te blijven:

  1. We zijn trouw. We zijn trouw aan slachtoffers van rampen en oorlogen. Samen met hen willen we duurzame verandering tot stand brengen. Eerst bieden we noodhulp, daarna ondersteunen we bij de wederopbouw. Zelfs als de omstandigheden tegenzitten, blijven we uitreiken naar de meest kwetsbaren.
  2. We stellen mensen centraal. Omdat alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld, behandelen we iedereen gelijk, ongeacht achtergrond, geslacht, religie of leeftijd. We willen mensen in staat stellen een waardig leven te leiden en in vrede hun talenten te ontwikkelen.
  3. We zijn goede rentmeesters. We gebruiken de ons toevertrouwde middelen op de best mogelijke en meest verantwoorde manier. We zijn efficiënt, effectief en transparant en leggen verantwoording af aan degenen die we ondersteunen en degenen die ons ondersteunen.
  4. We zijn integer. Op het gebied van persoonlijke en organisatorische integriteit hanteren we een hoge standaard. Daarbij communiceren we open en eerlijk en behandelen elkaar met respect.

Meer over ZOA