Overslaan en naar de inhoud gaan

Partners: samenwerken met ZOA

Werken in conflict- en rampgebieden is complex. Samenwerking is daarom cruciaal, om van elkaar te leren en elkaar te helpen. Door op te trekken met organisaties die onze visie op hulpverlening delen, lukt het ons om daadwerkelijk het verschil te maken.

ZOA participeert in Nederlandse netwerken

Nationale netwerken

In Nederland is ZOA aangesloten bij Prisma, een koepelorganisatie voor alle christelijke hulporganisaties.  Werkt ZOA alleen samen met christelijke organisaties? Nee, ZOA is bijvoorbeeld ook onderdeel van de Dutch Relief alliance (DRA), waarin alle grote Nederlandse hulporganisaties zijn vertegenwoordigd. De DRA is de gesprekspartner van de Nederlandse Overheid. Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking reserveert jaarlijks miljoenen euro's voor noodhulp. De DRA beslist samen hoet geld goed verdeeld kan worden over de noodsituaties in de wereld. De leden van de DRA moeten gezamenlijke plannen indienen en vervolgens ook samenwerken in het uitvoeren van hulp. 

 • Partos (lid) – een samenwerkingsverband van Nederlandse organisaties werkzaam in internationale samenwerking.
 • Prisma (lid) – een samenwerkingsverband van Nederlandse, christelijke organisaties werkzaam in de internationale samenwerking.
 • Goede Doelen Nederland (lid) – een branchevereniging van en voor Nederlandse goede doelen.
 • Dutch Security Network (lid van de stuurgroep) – een kennisplatform over veiligheid van Nederlandse ontwikkelings- en humanitaire organisaties.
 • Netherlands Food Partnership (lid) – een netwerk dat wereldwijd ondernemerschap van boeren bevordert
 • Platform Humanitaire Actie (lid) – een overlegorgaan van dertien Nederlandse hulporganisaties met de Nederlandse overheid

ZOA participeert in Europese en internationale netwerken

Europese en internationale netwerken

Europese netwerken

 • EU-CORD (lid) – Platform van Europese christelijke organisaties in noodhulp en ontwikkelingssamenwerking
 • VOICE (lid) – Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies

 Internationale netwerken

 • CALP-netwerk. Een netwerk van meer dan 90 organisties waarin beleid, onderzoek en praktijkervaring rond cash en voucherhulp wordt gedeeld. 
 • ECOSOC (ZOA heeft de ‘speciale consultatieve status’) – Economic Social Council of the United Nations
 • Core Humanitarian Standard Alliance (lid) – internationaal verband van organisaties die de Core Humanitaire Standard als kwaliteitsstandaard nastreven
 • Integral Alliance (lid) – In de Integral Alliance zijn christelijke noodhulporganisaties uit de hele wereld vertegenwoordigd. We werken veel met elkaar samen in noodsituaties, maar ook bij langdurige crises. De organisaties hebben een diverse expertise en zitten alles bij elkaar in bijna alle landen waar hulp nodig is. Daarmee kan Integral echt het verschil maken, en kan ZOA - met hulp van partners - snel ter plekke zijn.

zoa werkt samen

Partners van ZOA

 • Dutch Relief Alliance – een samenwerkingsverband van veertien Nederlandse noodhulporganisaties in partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Christelijk Noodhulpcluster – Samenwerkingsverband van Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA, gericht op gezamenlijke fondsenwerving en hulpverlening in ramp- en noodhulpsituaties.
 • Consortium of Dutch NGOs – Samenwerkingsverband van ZOA en Red een Kind in Myanmar.
 • Wandelen voor Water (lid van de stuurgroep) – Samen met Aqua for All, Simavi en Amref Flying Doctors gericht op de organisatie van het jaarlijkse Wandelen voor Water voor basisscholen.

Meer over samenwerking

Gesprekspartner van de overheid

Dutch Relief Alliance

Samenwerking bij rampen

Christelijk Noodhulpcluster

Waarom niet?

ZOA en Giro 555