Overslaan en naar de inhoud gaan

Help mee als kerk

De kerk en de gemeenteleden hebben een belangrijke plek binnen ZOA. Samen willen we gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om recht te doen en trouw te zijn aan onze kwetsbare naaste. We hebben elkaar hierbij nodig. Helpt uw gemeente mee?

Lees meer

Geef uit je hart

We zijn er voor klimaatvluchtelingen

Als door droogte jaar na jaar je oogst mislukt, dan moet je wel weg om te overleven. Steeds meer mensen moeten vluchten voor de gevolgen van klimaatverandering. Als kerk kunt u helpen om kwetsbare mensen weerbaar te maken, zodat ze niet hoeven te vluchten. Helpt uw gemeente mee?

Met uw steun kunnen we mensen helpen om weerbaarder te worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. ZOA werkt hieraan in landen als Ethiopië, Sudan en Irak. Met de lokale bevolking bedenken we aanpassingen in de wijze van landbouw, veeteelt en visserij. We investeren in slimme manieren om het beschikbare water optimaal te benutten. En we helpen bij het creëren van nieuwe, duurzame 'groene banen'. 

Helpt uw gemeente mee om mensen weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering? Collecteer dan voor klimaatvluchtelingen in nood.

Meedoen als kerk

Hieronder vind je meer informatie en een PowerPointpresentatie, om te gebruiken voor een collecte tijdens de dienst.

Klimaatvluchtelingen

Meer over deze campagne

Neem contact op

Agaath de Weerd – Relatiemanager Kerken

Geef een gift

Doneren als kerk

Beschikbare materialen

Download materialen voor kerken

Wilt u in de gemeente aandacht besteden aan het werk van ZOA? Hier vindt u powerpointpresentaties om te tonen in de kerkdienst en artikelen om te gebruiken in het kerkblad.