Overslaan en naar de inhoud gaan
Burundi: Junge schöpft Wasser von einer neuen Wasserpumpe

We zijn er in Burundi

Burundi is een vrij onbekend land met glooiende heuvels, ingeklemd tussen Congo, Tanzania en Rwanda. Maar dat lieflijke staat in schril contrast met de enorme uitdagingen van de bevolking. De armoede, schaarste aan landbouwgrond en etnische en politieke spanningen, maken een duurzame ontwikkeling moeilijk.

Doneer voor Burundi

Lees meer

We zijn er voor de bevolking van land Burundi

0
inwoners telt Burundi
0
%
van de bevolking leeft onder de armoedegrens
Icon/noodhulp
Duizenden mensen vluchten door conflicten en geweld

12 miljoen mensen op 28.000 vierkante kilometer

Wat is er aan de hand in Burundi?

Een genocide in 1972, een jarenlange burgeroorlog tussen 1993 en 2005 en gewelddadig verlopen verkiezingen in 2015: de bevolking van Burundi heeft al heel wat etnische en politieke conflicten voor de kiezen gehad. Duizenden gezinnen ontvluchtten het land, dat economisch verder achteruit holde.

Langzamerhand keren de vluchtelingen weer terug naar Burundi, maar dat veroorzaakt nieuwe problemen. De druk op voorzieningen neemt toe. Ook is niet genoeg landbouwgrond beschikbaar. Burundi is met 12 miljoen mensen op krap 28.000 vierkante kilometers één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd is bijna 90 procent van de bevolking voor haar levensonderhoud volledig afhankelijk van de landbouw. Daarnaast zijn eigendomsrechten van landbouwgrond vaak niet vastgelegd. Als vluchtelingen terugkeren naar hun voormalige grond, ontstaan gemakkelijk conflicten met de huidige bewoners. 

Geen werk, schoon water of medische zorg

Veel Burundezen kampen daarnaast met werkloosheid, ondervoeding, slechte huisvesting, gebrek aan onderwijs en medische zorg. Ze hebben beperkte toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ziektes verspreiden zich snel. Om toch te kunnen overleven, is de stap naar criminaliteit of prostitutie soms klein. En zonder werk of toekomstperspectief kunnen jongeren door politieke spelers worden verleid om zich aan te sluiten bij bijvoorbeeld een militie. Op deze manier blijven conflicten onder de oppervlakte sluimeren, terwijl mensen juist behoefte hebben aan vrede en stabiliteit. 

Ja, ik help mee en doneer voor herstel in Burundi

we are able!

Wat we doen

ZOA zet zich sinds 2010 in voor de wederopbouw van Burundi. Dit doen we met een integrale aanpak. Door te werken aan landregistratie kunnen we bijdragen aan vredesopbouw en voedselzekerheid. Daarnaast richten we ons op de ontwikkeling van de landbouw, toegang tot schoon drinkwater en de sociaaleconomische ontwikkeling van jongeren.

Als duidelijk is van wie welk stuk land is, kunnen veel conflicten voorkomen worden. ZOA heeft daarom een programma voor landregistratie ontwikkeld. Dorpsbewoners stellen nu in overleg met de overheid en het kadaster het landbezit vast. Hierbij is speciale aandacht voor het beschermen van landrechten van vrouwen. Parallel hieraan worden in de dorpen vredescomités opgericht en getraind, waar burgers terecht kunnen met kleine en middelgrote landconflicten. Land kan namelijk alleen geregisteerd worden als conflicten hierover zijn opgelost.

Boeren ontwikkelen een toekomstvisie

Tegelijkertijd ondersteunen we boeren om optimaal gebruik te maken van hun grond. We helpen bij de vorming van boerencoöperaties en geven landbouwtechnische trainingen. Dit doen we in combinatie met het PIP-project ofwel ‘Plan Intégré du Paysan’. Boerenfamilies worden gestimuleerd hun eigen toekomstvisie op te schrijven, om vervolgens te werken aan de uitvoering daarvan. Het project is zeer succesvol gebleken. Ook andere organisaties passen deze methode inmiddels toe in Burundi.

Schoon drinkwater

In de gebieden waar we werken, verbeteren we de drinkwatervoorzieningen voor afgelegen dorpsgemeenschappen. Daarbij geven we trainingen voor het verbeteren van hun hygiëne.

Bijzondere doelgroepen

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep omdat meer dan 65 procent van de Burundese bevolking onder de 24 jaar is. We geven vaktrainingen aan jongeren en bieden activiteiten om de sociale cohesie te verbeteren. Hiermee proberen we te voorkomen dat jongeren gefrustreerd raken en zich laten verleiden tot gewelddadig gedrag en criminaliteit. ZOA heeft ook specifiek aandacht voor mensen met een handicap. Samen met andere organisaties voeren we het project We Are Able! uit. Het doel hiervan is dat we onze activiteiten op hun specifieke noden aanpassen, zodat mensen met een handicap ook een goede plek in de maatschappij krijgen.

Meer lezen over We are Able! 

meehelpen

Concrete verandering

Help ZOA in Burundi dit jaar mee. Samen kunnen we de bevolking van Burundi ondersteunen! Dit is wat we willen bereiken:

  • Ruim 30.000 gezinnen verbeteren hun inkomen en voedselzekerheid door het versterken van hun vaardigheden op het gebied van landbouwproductie en ondernemerschap.
  • 160 jongeren verbeteren hun levensonderhoud en toekomstperspectief, door middel van vakopleidingen, spaar- en kredietgroepen, leiderschapstrainingen en conflictbemiddeling.
  • Met het We are Able!  programma kunnen mensen met een beperking hun positie binnen de maatschappij versterken en hun levensonderhoud verbeteren.
  • ZOA voert een meerjarig landrechtenproject uit in het laatste district van de provincie Makamba: NyanzaLac. De andere vijf districten hebben inmiddels een werkend kadaster. Het project in Nyanza-Lac strekt zich uit over 26 dorpen. Dit betekent dat we per jaar 8.000 gezinnen ofwel 78.000 mensen kunnen helpen met landregistratie.

Meer lezen over Burundi

In de brochure 'We zijn er in Burundi' lees je meer over Burundi en over de bijdrage die jij kunt leveren aan de hulp die ZOA in het land verleent. 

Download 'We zijn er in Burundi' (pdf, 1,5 MB)

Marie, Burundi

“Na de training zijn we, samen met onze zoon, direct aan de slag gegaan. We tekenden eerst ons huidige leven en de situatie waar we naartoe willen. Terwijl de maïs groeit, verkopen we kolen. En kijk eens naar mij: ik zie er weer goed en gezond uit!”