De ZOA collecteweek

Vorige week hebben we als digitale collectanten zoveel mogelijk geld opgehaald voor mensen die alles moesten achterlaten. Met deze opbrengst kan ZOA mensen in de moeilijkste omstandigheden helpen.

Om dat te kunnen blijven doen is de opbrengst van de collecteweek (elk jaar rond de €800.000) hard nodig. Online collecteren is een iets grotere uitdaging, maar het ging goed. 

De tussenstand van de collecte is nu:  €227.626. 

Een prachtig bedrag, waar we enorm dankbaar voor zijn. De donaties druppelen nog binnen, en daarom is er nog geen sprake van een eindstand. Donaties zijn nog toegestaan aangezien het hier om een digitale collecte gaat.

Ja ik word collectant 4 Ja ik word collectant 5

Meer over ‘Hoe je een digitale collectebus maakt‘.

Informatie voor collectanten en organisators

Door te collecteren kun je heel concreet wat doen voor slachtoffers van oorlogen en rampen. Met de opbrengst kan ZOA voorzien in eerste levensbehoeften, zoals water, voedsel en onderdak. Samen zijn we er voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een oorlog of ramp!

Help je mee?

Veilig collecteren is nog nooit zo moei... ehh, makkelijk geweest!