Overslaan en naar de inhoud gaan

'Dankdag. Misschien maar een jaar overslaan?'

Binnenkort is het Dankdag. Chris Stoffer, Tweede Kamerlid SGP, staat stil bij het thema dankbaarheid en vraagt zich af: Kunnen we Dankdag nog vieren in een tijd waarin crisis volgt op crisis?

chris stoffer over dankdag

'Wat hebben wij dat wij niet hebben ontvangen?'

‘Rampjaar’ is misschien een ál te groot woord, maar 2022 heeft wel alles van een crisisjaar. Binnenlands woedt de stikstof-, energie-, woning- en rondkomcrisis. Vlak buiten onze grenzen trilt de aarde en schroeit de lucht van het oorlogsgeweld. Samen met zinderende droogte en woeste overstromingen veroorzaakt dit grote voedseltekorten. De dreiging komt dichtbij.

En dan wordt het Dankdag. Misschien maar een jaar overslaan? Dat nooit, zou ik zeggen. Dankdag schuurt, maar zet ons juist zo op onze plek. Deze dag confronteert ons met onze afhankelijkheid. Wat hebben wij dat wij niet hebben ontvangen? En ook: tot Wie zullen we anders gaan, met ons hart vol dank of als we om hulp verlegen zijn?

Misschien is Dankdag 2022 bij uitstek een dag om stil te staan bij die bekende woorden uit de Heidelbergse Catechismus. Ik parafraseer: Wat is de voorzienigheid van God? Antwoord: de almacht van God waardoor Hij hemel en aarde en alle schepselen met Zijn hand onderhoudt en zo regeert, dat regen en droogte, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede niet bij toeval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. Het troost mij dat ook droogte, ziekte en armoede in Zijn hand zijn. Wie daar slachtoffer van is valt niet buiten Zijn blikveld.

Juist op Dankdag besef ik hoezeer ons gewas en onze arbeid een zegen zijn van onze goede God. Hij geeft milde overvloed. Maar dan vraagt Hij óók om daarvan uit te delen aan wie arm en behoeftig zijn. Dichtbij, maar ook wereldwijd door een christelijke noodhulporganisatie als ZOA juist nu te helpen hun hulp te bieden.

De eerste vergadering van de SGP-fractie na het zomerreces opende ik met Psalm 150 en de gespreksvraag: welke gebeurtenis in het reces geeft jou aanleiding om God te loven? Ook tegen de donkere achtergrond van honger en geweld schittert Zijn genade. Als we maar goed kijken.

De wereldwijde voedselcrisis zorgt voor miljoenen meer mensen met extreme honger. Met name mensen zonder reserves worden hard geraakt. Om nú mensenlevens te redden, is acute voedselhulp nodig.

Help mee met een gift voor acute voedselhulp

Voor € 39,50 helpt u bijvoorbeeld één gezin met een voedselpakket voor twee weken. Of organiseer een collecte in uw kerk.