Overslaan en naar de inhoud gaan
Vluchtelingen in Ethiopië

De acht landen met de meeste honger

Drie miljoen mensen zijn in het afgelopen jaar op de rand van acute hongersnood terecht gekomen. Het aantal mensen dat ernstig bedreigd wordt door hongersnood is binnen een jaar gestegen van 42 tot 45 miljoen mensen in 43 landen. Dat blijkt uit cijfers van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties.

Vijf schalen van honger

Van nog net genoeg tot extreme nood

Waardoor wordt deze toename veroorzaakt? In welke landen wonen de meeste mensen die te maken hebben met dreigende hongersnood? En wanneer wordt honger zo urgent dat direct actie nodig is? Aan de hand van het meest recente WFP-rapport geven we graag meer uitleg en schetsen we de context.

Honger is altijd ernstig. Maar om aan te geven wanneer een situatie dermate alarmerend is dat directe actie nodig is, hanteert het WFP vijf oplopende schalen.

Vijf schalen van honger

Huishoudens worden ingedeeld in fase 1 wanneer ze nog in staat zijn om in hun basisbehoeften te voorzien. In fase 2 kunnen huishoudens alleen nog het meest essentiële eten kopen. Vanaf fase 3 vallen er gaten in de voedselconsumptie van huishoudens met als gevolg hoge of meer dan gebruikelijke ondervoeding. In fase 4 hebben huishoudens grote lacunes in de voedselconsumptie, met als gevolg acute ondervoeding en sterfte. Tot slot hebben huishoudens in fase 5 een extreem gebrek aan voedsel en/of andere basisbehoeften. Zonder ingrijpen, is hongersnood, armoede, extreem kritieke ondervoeding en dood onvermijdelijk.

Extreme toename van mensen die hongerlijden

Volgens het meest recente WFP-rapport lijden op dit moment wereldwijd meer dan 161 miljoen mensen extreme honger (schaal 3 of hoger). Dit is het hoogste aantal mensen in vijf jaar tijd. Dat zoveel mensen met extreme honger te maken hebben, is het gevolg van een opstapeling van problemen: klimaatverandering, economische malaise en conflicten in de regio. Waar landen toch al te maken hadden met voedseltekorten, hebben de economische gevolgen van lockdowns door de corona en de toename van extreem weer de situatie ernstig verslechtert.

Top 8

Vanaf fase 3 is de situatie dermate urgent dat direct actie nodig is. Als we kijken naar de top 8 van landen waar de meeste mensen (in absolute aantallen) in fase 3 of hoger zitten, dan komen we tot het volgende overzicht, gebaseerd op de cijfers uit het Global Report on Food Crises – september 2021:

8. Zuid-Sudan: 7.2 miljoen mensen lijden honger

Zuid-Sudan kreeg – onder meer - van juli tot oktober 2020 voor het tweede achtereenvolgende jaar te maken met extreme zware regenval die overstromingen veroorzaakte, waardoor oogsten mislukten en mensen op de vlucht moesten slaan.

7. Sudan: 9.8 miljoen mensen lijden honger

Sudan kreeg in het afgelopen jaar bovenop de al bestaande problemen te maken met een grote vluchtelingenstroom uit het Ethiopische Tigray en oplaaiende interne gevechten in onder meer Darfur.

6. Syrië: 12.4 miljoen* mensen lijden honger

Ruim tien jaar crisis in dit land heeft de economie totaal verwoest. Zo had in augustus 2020 de Syrische pond nog maar 2-3 procent van de waarde die het had in 2010.

5. Nigeria: 12.8 miljoen mensen lijden honger

Het Boko Haram-conflict in het noordoosten verhevigde, waardoor meer mensen moesten vluchten. Bovendien konden boeren door het geweld hun land niet bewerken, waardoor er nog meer tekorten ontstonden. Hierdoor zijn de voedselprijzen enorm gestegen.

4. Afghanistan: 13.2 miljoen mensen lijden honger

Al vóór de coronapandemie had Afghanistan te maken met ongekend zware economische omstandigheden, veroorzaakt door politieke onzekerheid en onveiligheid. Die situatie verslechterde dramatisch door lockdowns en de machtsovername van de Taliban in augustus 2021.

3.  Jemen: 16.1 miljoen mensen lijden honger

Vijf jaar van aanhoudende conflicten, economische ineenstorting en aanzienlijke overstromingen in 2020 hebben ervoor gezorgd dat bijna de helft van de bevolking in de crisisfase van 3 of hoger zit.

2. Ethiopië: 16.8 miljoen mensen lijden honger

Het ernstige conflict in de regio Tigray duwt veel mensen in een situatie van extreme honger. Ook werd het land eerder getroffen door een sprinkhanenplaag die een groot deel van de oogst verwoestte.

1. Congo: 27.3 miljoen mensen lijden honger

Door geweld en onveiligheid konden boeren hun velden niet bewerken, waardoor er minder geoogst kon worden. Zelfvoorzienende huishoudens zijn nu in toenemende mate afhankelijk van de markt, met hoge voedselprijzen tot gevolg.

* Voor Syrië zijn er geen actuele cijfers bekend. Deze schatting is gebaseerd op cijfers van 2020. Mogelijk is de situatie nog ernstiger.

Doneer en help mensen die honger lijden

Nog nooit leden zoveel mensen in de wereld honger. Samen kunnen we er voor hen zijn. Voor 32 euro geef je bijvoorbeeld al een gezin een voedselpakket voor vier weken. Help je mee?