Overslaan en naar de inhoud gaan

Dit is de Vergeten Lijst 2024

Vijf landen met rampen of oorlogen waar je nauwelijks over hoort. Dit zijn de landen van de Vergeten Lijst 2024. Op nummer 1: Democratische Republiek Congo.

Vergeten worden is ook een ramp

Een crisis haalt vaak maar tijdelijk het nieuws. Daarna wordt die vergeten. Met de Vergeten Lijst 2024 vragen we aandacht voor de top 5 van deze landen. Want hoewel we er nauwelijks over horen, lijden miljoenen mensen in deze landen onder gewapend geweld, natuurrampen en honger. En dat moet veranderen.

1: Congo

De aanwezigheid van belangrijke grondstoffen voor (westerse) consumptiegoederen (zoals telefoons en accu’s) zorgt voor een grote instabiliteit in met name Oost-Congo. Verschillende gewapende milities zaaien dood, angst en verderf in de ondoordringbare wouden van Kivu. Extreem weer leidt tot overstromingen. Het zorgt ervoor dat veel gewassen de oogst niet halen, wat grote voedselschaarste veroorzaakt in dit arme land.

2: Colombia

Terwijl het land zelf probeert op te krabbelen na een jarenlange burgeroorlog, vangt Colombia ook nog eens 2,9 miljoen vluchtelingen uit buurland Venezuela op. Vooral de armste Venezolanen vestigen zich vaak in geïmproviseerde, informele kampen in de nog steeds onveilige en zeer arme grensregio. Colombianen hebben echter ook de handen vol aan eigen ontheemden: door conflicten en onveiligheid zijn er maar liefst 4,8 miljoen mensen op de vlucht in eigen land.

3: Zuid-Sudan

Sinds het nog maar jonge bestaan van dit land (2011) wordt Zuid-Sudan geteisterd door (tribaal) geweld, overstromingen en de nasleep van de decennialange burgeroorlog. Gevolg: een groot deel van de bevolking is gevlucht. En veel mensen die achtergebleven zijn, lijden honger. Gebrekkige infrastructuur en onvoorspelbare onveiligheid zorgen ervoor dat veel journalisten wegblijven. In grote delen van Zuid-Sudan is er hongersnood, terwijl het land de laatste maanden overspoeld wordt met (terugkerende) vluchtelingen uit Sudan.

4: Syrië

Het was een van de bloedigste oorlogen en de grootste vluchtelingencrisis van deze eeuw, maar in 2023 is de aandacht voor het conflict in Syrië weggezakt. Even was er een piek in het aantal vermeldingen, bij de aardbeving in februari. Syrië werd toen vooral in één adem genoemd met Turkije, maar de informatie over de gevolgen in Syrië zelf was heel beperkt. Wat weinig mensen weten: Syrië is koploper in de honger-index in deze lijst. Volgens het World Food Programme (WFP) heeft 74 procent van de Syriërs onvoldoende te eten. 

5: Jemen

Al negen jaar wordt Jemen geteisterd door een burgeroorlog, aangewakkerd door grootmachten uit de regio. De gewone burgerbevolking is de dupe. 24 miljoen mensen hebben dringend hulp nodig, zoals voedsel en drinkwater. Een wapenstilstand heeft wat hoop gebracht, maar spanningen maken hulp nog steeds heel moeilijk. Sinds eind 2023 haalt Jemen weer het nieuws, voornamelijk door Houthi's die raketten afvuren op Westerse schepen. Helaas blijft het echte leed in Jemen nog steeds buiten beeld.

Dit is de Vergeten Lijst 2024. De landen mag je weer vergeten, maar vergeet de mensen niet. Zij hebben dringend hulp nodig. Geef jij voor voedsel, water of onderdak?

Doneer en help mensen in vergeten landen

Met jouw hulp zijn we in de vijf landen aanwezig om te helpen. We zorgen voor drinkwater, voedsel en een veilige slaapplek voor zoveel mogelijk mensen. Alleen al onze aanwezigheid geeft hen hoop en het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.

VERANTWOORDING De Vergeten Lijst 2024 is een weging van de aandacht in de Nederlandse media en de zwaarte van een crisis. De aandacht van de media hebben we gemeten met behulp van Meltwater media monitoring software. Zo hebben we het aantal in de Nederlandse media gevonden online artikelen over een humanitaire crisis in een land geteld over heel 2023. De zwaarte van een crisis hebben we vastgesteld op basis van drie bronnen: INFORM severity index 2023 (dat is de internationale standaard voor de ernst van crises wereldwijd), Humanitarian Development Index (in hoeverre een land ‘ontwikkeld’ is) en het aantal mensen op de vlucht (zowel ontheemden in eigen land als vluchtelingen van buiten) volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.