Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor wie wij ons inzetten: doelgroepen van ZOA

Oorlogen en natuurrampen zetten een land op zijn kop. Mensen raken hun huis kwijt of moeten vluchten. Ook de dorpen en steden waar zij naartoe gaan hebben het moeilijk. Hulp is meer dan gewenst. Daarom zet ZOA zich hiervoor in, samen met jou.

schaarse middelen delen

Aandacht voor iedereen

Het opvangen van vluchtelingen en ontheemden is voor veel dorpen en steden niet eenvoudig. De lokale bevolking moet middelen, die vaak al schaars zijn, ineens delen. Om conflicten te voorkomen, hebben we bij onze programma’s aandacht voor alle betrokken partijen.

Vluchtelingen

Mensen die tijdens hun vlucht de grens overgaan, noemen we vluchtelingen. De meeste vluchtelingen strijken neer in een direct buurland. Om te kunnen overleven, hebben ze onderdak, eten en drinken nodig.

Ontheemden

Onder ontheemden verstaan we mensen die vluchten, maar in hun eigen land blijven. Je ziet dit vaak bij burgeroorlogen en natuurrampen. Omdat mensen hun huis en inkomstenbronnen kwijt zijn, is directe hulp essentieel.

Terugkeerders

Wanneer vluchtelingen en ontheemden terugkeren naar hun oorspronkelijke land, zijn gebouwen, landbouwgronden en wegen vaak totaal verwoest. Om hen op weg te helpen, bieden we ondersteuning bij de wederopbouw.

Gastgemeenschappen

Vluchtelingen en ontheemden komen vaak terecht in arme gebieden. Het opvangen van deze mensen is voor veel dorpen en steden daarom niet eenvoudig. De beschikbaarheid van water, voedsel, huisvesting en werk komt door de komst van vluchtelingen en ontheemden onder druk te staan. Om conflicten te voorkomen, hebben we bij onze programma’s aandacht voor alle betrokken partijen.