Overslaan en naar de inhoud gaan

Een christelijk goed doel

ZOA is een christelijke hulporganisatie: wat houdt dat in? ZOA-directeur Chris Lukkien:  "Onze christelijke identiteit heeft alles te maken met wie we zijn: mensen die Jezus willen volgen en Zijn liefde voor de mensen willen laten zien."

identiteit

Een christelijke hulporganisatie, wat betekent dat?

ZOA is bij uitstek het christelijke goede doel in Nederland dat in crisisgebieden noodhulp en wederopbouw biedt. Maar wat betekent het precies dat we een christelijke hulporganisatie zijn? ZOA-directeur Chris Lukkien beantwoordt vijf veelgestelde vragen over ZOA als christelijk goed doel. 

Kun je iets meer vertellen over ZOA als christelijke goededoelenorganisatie?

“De christelijke identiteit van ZOA heeft niet direct te maken met wat we doen: noodhulp verlenen in crisisgebieden. Onze christelijke identiteit heeft alles te maken met wie we zijn: mensen die Jezus willen volgen en Zijn liefde voor de mensen willen laten zien. Of om in Bijbelse taal te zeggen: de liefde van Jezus dringt ons. In Mattheüs 25 gaat het onder meer om het geven van voedsel, drinkwater en kleding aan je naaste. Jezus zegt dat als je dit voor een ander hebt gedaan, je dat eigenlijk voor Hem hebt gedaan.”

Wat betekent christelijke hulp van ZOA concreet?

“We verlenen noodhulp in crisisgebieden en doen aan wederopbouw, totdat mensen zichzelf kunnen redden. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor een oorlog of een ramp. Heel praktisch helpen we onder meer met voedsel, schoon drinkwater, onderdak, kleding en hygiëneartikelen. Maar ook met onderwijs, gelijke rechten voor iedereen en vredesopbouw. We bemiddelen bijvoorbeeld in de teruggave van land aan ontheemden in Uganda als zij terugkeren naar hun huis. Die bemiddeling kan nieuwe conflicten voorkomen. Zo bouwen we aan duurzame vrede en wederopbouw. Vrede en gerechtigheid zijn ook belangrijke thema’s in de Bijbel. Als christelijk goed doel werken we daar graag – uit overtuiging – aan mee.”

Geeft ZOA aan iedereen hulp?

“ZOA geeft noodhulp aan slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten, ongeacht wie ze zijn. Dus hun afkomst, etniciteit, godsdienst, gender en leeftijd doen er allemaal niet toe. De nood staat voorop en de mens staat centraal. Voor ZOA is ieder mens waardevol, geschapen naar Gods beeld. Ieder mens wordt met respect bejegend.”

Geeft ZOA behalve christelijke hulp ook Gods Woord door?

“Ons werk is anders dan van een zendingsorganisatie, die zich primair richt op evangelieverkondiging. We zetten echt in op noodhulp. We focussen ons als het ware op de diaconale taak van de kerk, maar dan wereldwijd. Als noodhulporganisatie is het belangrijk dat wij ons houden aan humanitaire principes, zoals die verwoord zijn door het Internationale Rode Kruis. Dat wil zeggen: we geven noodzakelijke hulp en doen dit zonder aanzien des persoons. Juist daarin laten we de liefde van God zien, die er is voor ieder mens.”

Zijn alle medewerkers van ZOA christen?

“Aan onze expats en onze medewerkers in Apeldoorn vragen we de christelijke identiteit van ZOA te onderschrijven. Daar rekruteren we op. In de crisisgebieden zelf werken we samen met lokale collega’s, die niet noodzakelijkerwijs christen zijn. Zij reflecteren en vertegenwoordigen hun maatschappij. Ze kennen de lokale behoeftes en weten ook de weg in hun land. Verder is onze identiteit geborgd in onze (christelijke) kernwaarden, zoals integer zijn en trouw blijven aan de mensen in nood. Ik hoop dan ook dat door onze manier van werken mensen in crisisgebieden iets van onze christelijke identiteit zien, of liever, van het hart van God.”

Meer over ZOA's missie en visie