Overslaan en naar de inhoud gaan
Vrouw in Afrika werkt op het land met kind in draagdoek

Hoe bestrijdt ZOA honger?

Alle honger de wereld uit, hoe mooi zou dat zijn? De oplossing is helaas niet eenvoudig, vertelt Inge Vos, expert voedselzekerheid bij ZOA. ZOA strijdt daarom op verschillende manieren tegen honger.

aanpak oorzaken honger

Mensen weerbaar maken

"Omdat honger wordt veroorzaakt door een combinatie van problemen, ligt de oplossing dus ook in de aanpak van al die problemen", legt Inge Vos van ZOA uit. "En dat is precies hoe ZOA werkt: we strijden op verschillende manieren tegen honger. We maken mensen weerbaar.”

Inge Vos

Voordat Inge bij ZOA in dienst kwam, werkte ze onder meer in Papua New Guinea en Malawi en was ze internationaal adviseur voor het Louis Bolk Instituut, een kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Ze krijgt vaak vragen van collega’s in de landen waar ZOA werkt en geeft adviezen op het gebied van voedselzekerheid. Ook maakt Inge beleid en wisselt ze kennis uit met andere organisaties.

Na een licht dalende trend neemt het aantal mensen met honger weer sterk toe. Hoe komt dat?

“We zien dat de combinatie conflicten, corona en klimaatverandering zorgt voor een sterke toename van honger. In de landen waar we werken zijn er helaas veel langdurige conflicten, waardoor mensen hun bronnen van inkomsten moeten achterlaten. Als ze weer kunnen terugkeren, moeten ze vaak alles opnieuw opbouwen. Dit maakt ze kwetsbaar voor honger. In 2020 is honger ook sterk toegenomen en verhevigd als gevolg van de coronapandemie en de lockdowns. Dit raakt vooral mensen in de informele sector, dus die niet als werkend geregistreerd staan. Denk aan taxichauffeurs, klusjesmannen, kleine handelaars, schoonmakers en schoenpoetsers. Van de boeren horen we hoezeer zij door de klimaatverandering geraakt worden. Ze vertellen ons dat het minder voorspelbaar is geworden wanneer de regens komen. Bovendien is de regentijd soms korter dan voorheen, wat direct impact heeft op de oogst. Daarnaast hebben gebieden te maken met of extreme droogte, of juist hevige overstromingen. Al met al zitten we qua honger weer op het niveau van 2005, heel schrijnend."

Het Wereldvoedselprogramma van de VN hanteert vijf stadia om honger te omschrijven. Kun je die toelichten?

“In de verschillende fases wordt vooral gekeken naar hoeveel calorieën mensen binnenkrijgen. In fase 2 gaan mensen bijvoorbeeld twee in plaats van drie keer per dag eten, of ze eten kleinere porties. Of ze plukken bladeren uit het bos in plaats van dat ze groente op de markt kopen. Als de situatie nog nijpender wordt, gaan mensen dingen verkopen die ze eigenlijk heel hard nodig hebben, zoals gereedschap om het land te bewerken, of vee. Het zijn manieren om te overleven op de korte termijn. Als mensen dat ook dat niet meer kunnen doen, wordt het een noodsituatie. Mensen worden ziek en zonder ingrijpen of hulp sterven ze uiteindelijk de hongerdood.”

Man werkt op het land in Zuid-Sudan

Bij honger, zeker bij hongersnood, denken wij vaak dat de oplossing het uitdelen van voedselpakketten is.

“Dat is eigenlijk het laatste wat je doet als er acute nood is, en er geen enkele andere manier meer is om levens te redden. Wat wij liever doen, is mensen cash geven. Dat kan uiteraard alleen als er nog wel voedsel in de regio op de markt verkrijgbaar is. Je steunt hiermee de lokale economie en je verleent mensen een stukje waardigheid. Ze kunnen dan zelf kiezen wat ze nodig hebben voor hun gezin. Een groot gezin heeft immers andere voedingsmiddelen nodig dan een ouder echtpaar. Daarom is het ook zo belangrijk om zo vroeg mogelijk in te grijpen als er honger dreigt.”

Kun je iets meer vertellen over hoe ZOA honger bestrijdt?

“Omdat conflict in sterke mate honger veroorzaakt, richten wij ons op vredesopbouw. Zo letten we in onze projecten op de verhoudingen tussen groeperingen. Neem bijvoorbeeld de veehouders. Het gaat vaak om nomadische groepen die soms door gebieden trekken, waar andere groepen eveneens van waterbronnen en bossen afhankelijk zijn. Daar houden we rekening mee. Wat betreft het veranderde klimaat kijken we onder meer naar manieren waarop de bodem het water beter kan vasthouden. En ook welke soorten gewassen beter bestand zijn tegen het veranderde weerpatroon. We stimuleren boeren om meer verschillende gewassen te verbouwen, zodat ze niet afhankelijk zijn van een of twee gewassen als die mislukken door droogte of plagen. Kortom, door op een duurzame manier landbouw te bedrijven, worden boeren weerbaarder.”

Vrouw bewatert land in Zuid-Sudan

Je noemde het al: conflict is vaak een oorzaak van honger. Dat kan cynisch maken. Waarom stoppen ze niet met vechten? Dan is er ook geen voedselhulp nodig.

“We moeten niet vergeten dat het vaak een kleine minderheid is die conflicten veroorzaakt, terwijl het altijd de zwaksten zijn die hier het slachtoffer van zijn. En daar richt ZOA zich op: de meest kwetsbaren. Dat zijn de vrouwen, kinderen en mensen met een handicap. Als je kijkt naar vrouwen, dan zijn juist zij enorm belangrijk in de voedselvoorziening. Dus als zij slachtoffer zijn, heeft dit direct gevolgen en ontstaat er meer honger. Daarom helpen wij bijvoorbeeld weduwen bij het krijgen van landrechten. Veel vrouwen zijn weduwe als gevolg van conflicten. Hoewel de vrouw degene is die het land bewerkt, zijn de rechten van de man. Als weduwen ook landrechten krijgen, kunnen zij het land blijven bewerken, zodat ze hun kinderen kunnen voeden. Ook kijken we naar mensen met een beperking. Die komen vaak helemaal onderaan de maatschappelijke ladder, omdat ze worden gezien als niet-productief. Wij willen hen helpen, zodat ook zij het voedsel krijgen waar ze recht op hebben.”

Wat is je persoonlijke drijfveer om dit werk te doen?

“Veel mensen proberen hun leven op te bouwen. Dat is zwaar en frustrerend als conflict, klimaatverandering of corona in het spel komen. De situatie in de verschillende landen waarin wij werken, is vaak enorm schrijnend. Dat raakt mij. Door mijn werk hoop ik te kunnen bijdragen aan het verbeteren van de onderliggende structuren, waardoor mensen weerbaarder worden en niet meteen met lege handen staan bij geweld of rampen. Ze moeten het uiteindelijk zelf doen, maar als ik door mijn werk een handje kan helpen, vind ik dat heel mooi.”

Het aantal mensen dat honger lijdt, neemt schrikbarend toe. Onder meer door corona, klimaatverandering en geweld hebben steeds meer mensen te weinig te eten. Samen kunnen we er voor hen zijn. Help je mee?

Ja, ik help mee en doneer voor mensen die honger hebben

Met een gift van 32 euro help je bijvoorbeeld een gezin met een voedselpakket voor vier weken.