Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik kan weer normaal omgaan met mijn buren!”

“Sociotherapie heeft mij geholpen om weer goed samen te leven met mijn gezin, familie en mijn buren. Ik was dat helemaal niet meer gewend”, zegt Ndahabanje Gahana, een man uit een dorp in Oost-Congo. Meer dan twintig jaar lang werd in deze regio gevochten. De samenleving is uit elkaar gescheurd. Het wantrouwen zit diep, de boosheid is soms enorm.

Vrede, integratie en zelfvertrouwen

Community-based Sociotherapy (CBS)

Via groepsgesprekken en rollenspellen leren mensen door Community-based Sociotherapy (CBS) weer met elkaar te praten. Ze leren omgaan met conflicten en hun soms onverwerkte emoties. ZOA wil op die manier de vrede opbouwen in een diep ontwricht land.

Het is fijn als het onderlinge vertrouwen weer kan toenemen. Dat is goed voor de mensen zelf. Ze worden rustiger, zelfverzekerder en stabieler. Dat is ook goed voor hun gezins- en dorpsleven; zelfs de lokale economie komt tot bloei. Mensen willen namelijk weer met elkaar samenwerken.

Door sociotherapie ontstaat er ruimte voor samenwerking - foto Jaco Klamer

Eerst uitpraten

“Sociotherapie heeft me geleerd om niet meteen naar de rechtbank te rennen als ik mijn gelijk wil halen, maar om eerst het probleem uit te praten”, zegt een van de deelnemers aan sociotherapie. Ook Kabulungu Byandugu is veranderd. Hij was een vechter en hij dronk veel. De politie kwam er meermalen aan te pas. “Omdat ik zoveel vocht, noemden mensen mij Simson.” Een vrouw uit hetzelfde dorp bevestigt dit: “Hij liet je nooit gaan zonder je eerst pijn te doen. Sinds hij sociotherapie heeft gevolgd, is hij veranderd.” Kabulungu: “Ik ben anders gaan denken, over mezelf en anderen. Ik heb geleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen gedrag. Ik heb zelfs kunnen sparen, heb vier geiten gekocht en een huis gebouwd.”

Moed om aan te pakken

Ook vrouwen vatten weer de moed op om iets moois van hun leven te maken. Zoals Siuzike Shanvu Ana: “Met sociotherapie leerde ik hoe je goed voor jezelf kunt zorgen als je man afwezig is. Ik leende wat geld van een spaarcomité en nu heb ik een winkeltje en cafeetje, zodat ik kan bijdragen aan het huishouden. Ik breng bloem, visjes en zelfs zeep mee naar huis!''

Een andere deelneemster vertelt: “Mijn man is overleden. Ik vond het heel moeilijk om met andere vrouwen te praten die nog wel hun echtgenoot hebben. Ook vond ik het moeilijk om met mijn kinderen om te gaan, omdat ik hun vaders plaats niet kon innemen. Dankzij sociotherapie ben ik innerlijk genezen. Ik kan vergeven, onderscheid maken tussen goed en kwaad en alles een plekje geven. Ik kan zelfs weer gewoon communiceren met mijn kinderen en andere vrouwen!”

Samen opbouwen

Door sociotherapie leren mensen naar elkáár te kijken in plaats van alleen naar zichzelf. Een van de deelneemsters vertelt: “Ons huis met een golfplaten dak hebben we kunnen bouwen dánkzij anderen. Wij hadden geen idee hoe dit moest, maar de koppen én portemonnees zijn bij elkaar gestoken en nu genieten we heerlijk van een mooi huis!”

De huiselijke situatie van veel deelnemers is ook beter geworden. Bahati Ethienne vertelt: “Ik dronk te veel en deed dingen die niet normaal waren, zoals publiekelijk mijn kleren uittrekken. Gelukkig ligt dat nu achter mij.” Zijn vrouw Kahindo vult aan: “Sinds hij deelneemt aan sociotherapie drinkt hij niet meer. Ook geeft hij me weer geld voor het huishouden.”

Door sociotherapie leren mensen ook naar elkaar te kijken - foto Jaco Klamer

Veerkracht en genezing

Jina Bachunguye traint de vrijwilligers die de groepsbijeenkomsten begeleiden in de dorpen in Zuid-Kivu. “Ik zie hoe sociotherapie werkelijk levens verandert. Het bevordert niet alleen de vrede en integratie, maar herstelt ook het zelfvertrouwen van mensen met een traumatische ervaring. Deelnemers vinden hun waardigheid terug. Ze leren elkaar beter kennen en zijn bereid om te vertellen over hun ervaringen, los van hun sociale status, etnische achtergrond of zelfs gedrag. Ze betuigen spijt en vinden innerlijke genezing. Dat is volgens mij de kracht van sociotherapie. Deelnemers houden moed, vinden nieuwe hoop en veerkracht. De gemeenschap zorgt zo voor elkaar en elkaars welzijn. Mijn droom komt uit!”

Deelneemster Katarina beaamt dat: “Ik had een moeilijk leven. Maar tijdens sociotherapie kon ik mijn problemen delen met anderen, ik ervoer liefde en aandacht. Dat gaf me werkelijk genezing.”

Doneer voor getraumatiseerde mensen

Samen zijn we er voor mensen die te maken hebben (gehad) met oorlog en conflicten. Met behulp van sociotherapie kunnen ze hun leven weer opbouwen, goed omgaan met conflicten en zelfvertrouwen krijgen. Dat geeft moed! Help je mee mensen te bemoedigen?