Overslaan en naar de inhoud gaan

Over de hulp in Uganda tijdens corona

ZOA is in veel landen hard bezig om het coronavirus tegen te houden en verspreiding te voorkomen. Zo ook in Uganda. Op een aantal vragen over de hulp die ZOA geeft wordt in dit artikel antwoord gegeven door Ellen Stamhuis – manager Program Quality in Uganda. 

Kan je vertellen wat ZOA precies doet met betrekking tot het coronavirus?

ZOA heeft in twee locaties in Uganda een project lopen dat gericht is op voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Er vinden distributies plaats van onder andere zeep, jerrycans, water en watercontainers. Daarnaast worden ook hygiëne-pakketten verstrekt aan een aantal klinieken in deze regio’s, om de plaatselijke overheden te ondersteunen.

Hoe reageren mensen op de hulp die ze ontvangen?

De lokale overheden en de mensen in de dorpen zijn erg blij met ZOA’s ondersteuning tijdens de coronacrisis. Naast de praktische hulp en het uitdelen van goederen maakt ZOA in beide regio’s deel uit van een speciale COVID-19 werkgroep, en kan op die manier direct ingaan op de grootste nood in de twee regio’s. Het is mooi om te zien dat door de actieve response en deelname van ZOA aan de COVID-19 werkgroepen er toestemming is gekomen om naar afgelegen dorpen te gaan, die eerder lastig te bereiken waren.

Waarom hebben mensen de hulp nodig?

Er gebeurde in deze regio’s nog niets om verspreiding van het virus tegen te gaan. In korte tijd moesten een aantal activiteiten in gang worden gezet op het gebied van preventie van het virus zoals distributie van extra watertanks en zeep in dorpen en bij klinieken, het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal in lokale talen, informatie via radiokanalen etc. Hier heeft ZOA veel in kunnen betekenen tijdens het begin van de crisis en kan de hulp nu voortzetten.

Zijn de ZOA medewerkers niet in gevaar als ze zoveel onder de mensen komen?

Niet direct, want alle ZOA medewerkers houden zich goed aan de preventie voorschriften van het ministerie van gezondheidszorg, zoals het bewaren van afstand en het wassen van de handen.

Zijn de mensen bang voor een uitbraak en hoe uit dat zich?

Mensen in Acholi en Amudat waren erg bezorgd, toen Uganda in maart de eerste coronapatiënten kreeg.

Zo vertelde één van de projectmanagers van Amudat: ‘Aanvankelijk wilden mensen in afgelegen dorpen niemand van buiten hun dorp toelaten, omdat ze op de radio gehoord hadden dat het coronavirus ‘van buiten’ komt. Medewerkers van de ZOA waren in het begin van de uitbraak dan ook niet welkom. Maar door goede voorlichting,  samenwerking met de lokale overheid en informatie over COVID-19 in lokale talen verbeterde deze situatie – gelukkig – na een paar weken.