Overslaan en naar de inhoud gaan

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt – zoals de naam al zegt – toezicht op de ZOA-directie, haar plannen en beleid. De raad bewaakt ook de missie en identiteit van de organisatie.

Toezien en bewaken

Belangrijkste taken van de raad van toezicht

De raad van toezicht heeft de officiële verantwoordelijkheid om toe te zien op het beleid en de plannen van ZOA. De raad bewaakt de christelijke identiteit, stelt de strategische richting van de organisatie vast en ondersteunt deze, houdt toezicht op de risicospreiding en keurt de begroting en de jaarrekening goed. Tevens benoemt en beoordeelt zij de leden van de raad van bestuur. De raad vertegenwoordigt zowel de ZOA-achterban als ook de Nederlandse samenleving in het algemeen. 

Leden van de raad van toezicht worden aangesteld voor vijf jaar en kunnen één keer opnieuw worden benoemd. Voor hun werk ontvangen zij geen financiële vergoeding. Wel kunnen zij kosten declareren die zij hebben gemaakt om hun werk als lid van de raad van toezicht uit te voeren. 

 

Leden van de raad van toezicht

  • Drs. K. (Niels) Hofstede RA • functie: voorzitter en Remuneration Committee • Periode: 2020-2025 (1e periode) • Niels Hofstede is als partner verbonden aan zakelijk dienstverlener PwC. Hij richt zich daarbij op energiebedrijven en de transformatie naar een duurzame energievoorziening. 
  • Drs. A. (Adriaan) Bouw RA CIA • functie: Audit Committee en lid • Periode: 2016-2021 (1e periode) • Adriaan Bouw is werkzaam als registeraccountant bij een financiële instelling.
  • Drs. J.J.A. (Hannie) Olij - Haak  • functie: Remuneration Committee en lid • Periode: 2015-2020 (1e periode) • Hannie Olij is bestuurder van Stichting Timon Groep te Zeist, bestuursstichting van Stichting Timon, zorg voor jeugd en jongvolwassenen en Stichting Timon AMV, begeleiding van alleengaande minderjarige vluchtelingen. Daarnaast is zij bestuurder Stichting Molenwijk met als doel exploitatie en instandhouding van landgoed Molenwijk conform vereisten van de Natuurschoonwet. Verder is ze vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en lid van de Kwaliteits- en Patiëntveiligheidscommissie van het  ‘Ikazia Ziekenhuis Rotterdam’ en directeur van de ‘Coöperatie Spoor030 U.A.’
  • Ing. J. H. (Jan Hendrik) Dronkers LLM • functie: lid • Periode: 2018-2023 (1e periode) • Jan Hendrik Dronkers is secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast is het voorzitter van het bestuur van de ChristenUnie in Arnhem en lid van de Raad van Toezicht van het  ‘Platform Talent voor Technologie’.
  • Mr. A.T. (Anne) Strijker RA  • functie: Audit Committee Chair (from May 2020) en lid • Periode: 2019-2024 (1e periode) • Anne Strijker is werkzaam geweest bij de Europese Commissie, treedt momenteel op als voorzitter van de EUROPOL working party on Criminal Finances, Asset Recovery and Money Laundering en werkt als onafhankelijk consultant. Daarnaast heeft hij nevenfuncties als scientific expert bij de Raad van Europa (Moneyval), is hij voorzitter van de commissie deelnemingen, beleggingen en onroerende zaken van de Maatschappij van Welstand en is hij betrokken bij de projectselectie van World Servants.

Regelementen en statuten

Raad van Toezicht

Regelementen Raad van Toezicht

Bestuur

Regelementen Bestuur

Statuten

Statuten ZOA