Overslaan en naar de inhoud gaan

Terechte aandacht voor vluchtelingen gezien de huidige voedselcrisis 

ZOA vindt het bemoedigend dat er in het regeerakkoord specifiek aandacht is voor noodhulp. En dat de alliantie van Nederlandse noodhulporganisaties (DRA), waar ZOA deel van uitmaakt, wordt voortgezet. Speciaal Ambassadeur Joël Voordewind: “Noodhulp is hard nodig gezien de huidige voedselcrisis. We zien dat een giftige mix van klimaatveranderingen, toenemende conflicten en lockdowns steeds meer slachtoffers maakt.”

inhaalslag blijft nodig

ZOA over het regeerakkoord 

ZOA vindt het terecht dat er extra geïnvesteerd wordt in de opvang van vluchtelingen in de eigen regio en in psychosociale zorg voor mensen in crisisgebieden. Ook op andere vlakken ziet de hulporganisatie bemoedigende ontwikkelingen. De overeengekomen ophoging van het hulpbudget is echter nog niet in lijn met de internationale norm van 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen.  

In klimaataanpassing (adaptatie) en weerbaarheid, één van ZOA’s prioriteiten, wordt ook extra geïnvesteerd. Voordewind: “Mensen moeten in staat worden gesteld om zich aan te passen aan steeds extremere klimaatveranderingen. We zien dat zowel periodes van droogte als hevige overstromingen steeds vaker voorkomen.’’

Stevige inhaalslag

Tegelijk is een ophoging van het hulpbudget met gemiddeld 388 miljoen per jaar de komende regeerperiode, niet voldoende om in 2030 het hulpbudget weer op de internationaal erkende norm van 0,7% van het Nationaal Inkomen te krijgen. Voordewind: “Daartoe zal nog een stevige inhaalslag nodig zijn.”

Voor miljoenen vluchtelingen is dagelijks brood verre van vanzelfsprekend. Samen kunnen we er voor hen zijn met voedselpakketten of middelen om eten te kopen. Dit geeft hen weer hoop voor de toekomst. Help jij mee met een voedselpakket? 

Ja, ik help mee en doneer voor vluchtelingen die honger lijden

Met een gift van 32 euro help je bijvoorbeeld een gezin met een voedselpakket voor vier weken.