Overslaan en naar de inhoud gaan

ZOA zoekt betrokken lid voor Raad van Toezicht

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van één van de leden is ZOA op zoek naar een professioneel en bewogen nieuw lid met een inhoudelijk profiel. Wij bieden u een boeiende rol binnen een inspirerende organisatie. Een mooie kans om uw sociale bewogenheid vorm te geven.

Toezichthouder en klankbord

Uw expertise en kennis inzetten voor ZOA

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de bestuurders van ZOA en functioneert voor hen tevens als klankbord. Ze toetst het beleid aan de statutaire en strategische doelen van de organisatie. De raad vertegenwoordigt de maatschappelijke omgeving en achterban van ZOA. De leden brengen daarnaast ook hun specifieke expertise en ervaring in op het gebied van inhoud, bestuur, identiteit, personeel, financiën, en juridische zaken.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Gezien de verdeling van de aandachtspunten en expertisegebieden van de huidige leden, zoekt ZOA voor de invulling van deze vacature een Raad van Toezicht lid met een inhoudelijk profiel die vooral kan bijdragen aan het toezicht op programma inhoudelijk gebied.

Wat u meebrengt:

 • ervaring binnen de humanitaire sector of bij een internationale organisatie (bijv. Verenigde Naties / Wereld Bank / Europese Unie);
 • een relevant (internationaal) netwerk;
 • ervaring als toezichthouder of bereid en in staat zijn om zich deze ervaring snel eigen te maken;
 • bekendheid  met de kerkelijke kaart van Nederland en de doorvertaling daarvan in christelijke identiteit.

Wij verwachten daarnaast dat u:

 • zich verbonden voelt met het gedachtegoed en de missie en visie van ZOA;
 • in staat bent het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van (nationale/ internationale) politieke en bestuurlijke ontwikkelingen en daarover te adviseren;
 • beschikt over het vermogen om toezicht en advies in teamverband uit te oefenen;
 • op academisch denk- en werkniveau functioneert;
 • voldoende beschikbare tijd heeft;
 • over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt;
 • overtuigd christen en meelevend lid van een protestants-christelijke kerk bent.

Wat wij bieden:

Wij bieden u een boeiende rol binnen een inspirerende organisatie, zonder dat er sprake is van een dienstverband. De benoeming vindt plaats voor een periode van vijf jaar, met een mogelijke herbenoeming. De vergaderplanning omvat ca. 5 vergaderingen per jaar die doorgaans in de avonduren plaatsvinden op het kantoor van ZOA te Apeldoorn.

Informatie en reageren

Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Chris Lukkien, algemeen directeur, of de heer Edwin Visser, directeur Programma’s, telefoon 055-3663339. U kunt solliciteren door uw CV en motivatiebrief uiterlijk 7 januari 2022 per email te sturen naar zoa.vacatures@zoa.ngo ter attentie van de heer K. Hofstede, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Wegens de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zal voor deze functie de voorkeur uitgaan naar een vrouwelijke kandidaat.

Meer weten over ZOA?