Overslaan en naar de inhoud gaan
Joël Voordewind in Irak

Joël Voordewind: 'Waar is er nog plaats voor vluchtelingen?'

Wereldwijd neemt het aantal vluchtelingen toe, maar steeds vaker is er geen plaats voor hen. Joël Voordewind (Speciaal Ambassadeur ZOA) heeft dit met eigen ogen gezien in onder andere Ethiopië en Noord-Irak. Hij vertelt erover in deze column en denkt na over de vraag wat wij kunnen doen om deze mensen te helpen.

Doneer nu

Geen plaats voor vluchtelingen

'Het trof me dat de ontreddering in de wereld zo
is gegroeid'

Het is te veel. De teller staat al op 103 miljoen vluchtelingen en het eind is nog niet in zicht. Niet alleen ons land voelt de druk van steeds meer vluchtelingen, de hele wereld lijkt het niet meer aan te kunnen. Het overgrote deel wordt in de eigen regio opgevangen, maar ook daar zijn vluchtelingen niet altijd welkom. Vluchtelingenkampen zitten overvol. Waar moet je heen als je alles achter hebt gelaten en geen kant op kan?

Het afgelopen jaar reisde ik voor ZOA naar een aantal crisisgebieden. Als buitenlandwoordvoerder heb ik al veel gezien, maar het trof me dat de ontreddering in de wereld zo is gegroeid. In Ethiopië sprak ik met een boer die zijn laatste koe zag sterven door de droogte. “Ik kan niet meer voor mijn kinderen zorgen. Mijn pensioen zat in mijn kudde. Onze toekomst lag hier op het platteland, maar waar moeten we nu heen?” In Noord-Irak hoorde ik hoe mensen die eerder gevlucht zijn voor IS, nu vluchten voor de extreme droogte. En dit zijn maar enkele van die honderd miljoen die noodgedwongen elders een heenkomen moeten zoeken.

Verreweg de meeste vluchtelingen zoeken een veilige plek in de eigen regio. Zo’n 85 procent blijft in eigen land of een buurland. Maar vaak worden ze daar niet met open armen ontvangen, want de lokale bevolking kan zelf ook maar ternauwernood rondkomen. Spanningen en conflicten zijn dan zo geboren waardoor mensen opnieuw moeten vluchten. De opeenstapeling van crises drijft mensen verder in het nauw. Ze krijgen het gevoel alsof er geen plaats is voor hen op deze wereld.

Opvang van vluchtelingen in de regio staat onder druk. En dat terwijl we nog maar aan het begin staan van deze ongekende vluchtelingencrisis. De Wereldbank voorspelt dat er in 2050 – bij onveranderd beleid – alleen al 216 miljoen klimaatvluchtelingen zijn. Mensen zoals jij en ik. Zij verdienen een veilige plaats. Daarom staat ZOA voor ze klaar met voedsel, schoon drinkwater en onderdak. Samen met hen bouwen we ook aan toekomstperspectieven; onder andere door wederopbouw als het weer veilig is en door mensen te helpen om hun gewassen en levensstijl aan te passen aan veranderde klimaatomstandigheden.

ZOA gelooft dat elk mens kostbaar is in Gods ogen. Dat is ook ten diepste de boodschap van advent en kerst: God die naar ons mensen omziet. Bij Hem is er altijd plaats. Daarom zetten we ons samen in voor mensen op de vlucht.

Toon je bewogenheid met mensen op de vlucht

Voor € 32 geef je een gezin op de vlucht al een noodpakket om 2 weken lang voedzame maaltijden klaar te maken. Help je mee? Je kunt ook als bedrijf of kerk een gift geven.