Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is er aan de hand in Congo?

Congo is een gigantisch groot land en enorm rijk aan grondstoffen. Dat is precies het probleem: de hele wereld vecht erom.

de nood is hoog

Het vergeten land Congo 

De Democratische Republiek Congo is net zo groot als Spanje, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Noorwegen samen. Een gigantisch groot oppervlak en enorm rijk aan grondstoffen. Dat is precies het probleem: de hele wereld vecht erom. Dat leidt tot onmetelijk veel geweld, machtsmisbruik en uitbuiting. Maar liefst 25 miljoen mensen in Congo zijn afhankelijk van humanitaire hulp. 

Wat maakt de situatie in Congo zo complex?

ZOA’s werkgebied bevindt zich in het oosten van Congo, aan de grens met Uganda, Rwanda en Burundi. Daar is de situatie heel ingewikkeld. Er zijn politieke en etnische spanningen. Niet alleen intern, maar ook tussen groepen aan weerszijden van de grens met de drie netgenoemde landen. Gewapende groepen trekken rond, roven, moorden en verkrachten. Dit gebeurt op zo'n grote schaal dat ruim zeven miljoen mensen binnen Congo op de vlucht zijn geslagen. 

Het oosten van Congo is tevens zeer rijk aan grondstoffen waaraan grote behoefte is, bijvoorbeeld voor de productie van mobiele telefoons en microchips. De overheid is nauwelijks aanwezig in de regio en gelukszoekers uit de hele wereld willen hun slag slaan, waardoor deze bodemschatten leiden tot geweld en machtsmisbruik. 

Waarom zijn landrechten een probleem?

Landrechten zijn in Congo een groot probleem. Congolezen moesten de afgelopen decennia meerdere keren vluchten voor geweldsuitbarstingen. Daarnaast zijn landrechten vaak slecht of helemaal niet vastgelegd. Hierdoor kunnen mensen die terugkeren vaak geen aanspraak maken op ‘hun’ land.

Hoe ziet de humanitaire crisis er in Congo uit?

Congo is een land dat een langdurige humanitaire crisis meemaakt. De meest urgente noden zijn op het gebied van drinkwater, voedselvoorziening, gezondheidszorg en de bescherming van vrouwen en kinderen. Maar liefst 25 miljoen mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp. Miljoenen mensen zijn ontheemd of lijden honger. Kindsoldaten worden geronseld door rebellen. Seksueel geweld – tegen vrouwen – is aan de orde van de dag, het wordt gezien als; weapon of war.

Wat doet ZOA in Congo?

Veel problemen versterken elkaar. Een oplossing van het een is niet mogelijk zonder ook de andere aspecten aan te pakken. In deze context is samenwerking met andere organisaties cruciaal. ZOA werkt daarom samen met internationale partners. Met hen hebben we langlopende programma’s met bijzondere aandacht voor verzoening en vrede.

Concreet zetten we in op sociotherapie, waarbij mannen en vrouwen in groepsgesprekken leren om te gaan met trauma’s uit het verleden, waardoor zij weer op een positieve manier in het leven kunnen staan. Tevens ondersteunen we vrouwengroepen. We helpen deze vrouwen – na een verleden van seksueel geweld of prostitutie – om door middel van trainingen in zelfstandig ondernemerschap deel te nemen aan spaar- en leengroepen.

Ook richten we ons op de landbouw in Congo: het registreren van landrechten, het verbeteren van de landbouwopbrengst, het stimuleren van ondernemerschap en het opstarten van samenwerkingsverbanden. Daarnaast werken we aan het verbeteren van irrigatiesystemen. Werken in Congo is ingewikkeld en soms zeer gevaarlijk. Al enkele keren moesten onze teams geëvacueerd worden. Maar we zijn er. Met jouw hulp kunnen we trouw blijven.

Samen zijn we er voor Congo. De situatie in dit land is schrijnend. ZOA is er, ook in andere landen waar mensen door een ramp of conflict dringend behoefte hebben aan eerste levensbehoeften. Help je mee zodat zij schoon drinkwater, voedsel en een veilige plek om te slapen hebben?

Doneer en help mensen in Congo

Ik wil er samen met ZOA zijn om mensen te helpen met schoon drinkwater, voedsel en een veilige plek om te slapen.