Water, sanitatie en hygiëne

WASH voor levensverbetering

ZOA heeft een missie door alle projecten heen: een positieve verandering teweeg brengen op gemeenschapsniveau door middel van het steunen van vrouwen, mannen en kinderen zodat zij in waardigheid kunnen leven en op een veerkrachtige manier om kunnen gaan met de omstandigheden waarin zij verkeren. Schoon drinkwater en sanitatie zijn van primair belang voor het welzijn van alle mensen.

Het is ons streven dat meer mensen die in fragiele omstandigheden leven – voornamelijk vrouwen en meisjes – beter toegang krijgen tot schoon water en goede sanitaire voorzieningen. We willen ze daarbij ook trainen met de juiste vaardigheden om zich hygiënische handelingen eigen te maken. ZOA begrijpt de situatie van mensen goed doordat het veelal op lokaal niveau werkt, dat is een groot voordeel. ZOA heeft een ruime ervaring met WASH projecten in zowel stedelijke als plattelandsgebieden in Afrika en Azië.

Wat we doen

Noodgevallen en crisis

Schoon water is iets wat iedereen nodig heeft. Als er toegang is tot water kan dit mensenlevens redden. Nog steeds zijn er miljoenen mensen wereldwijd – vooral kinderen – die ziek worden door vervuild water. Veel van deze gevallen kunnen voorkomen worden. ZOA voorziet mensen met schoon drinkwater in gebieden die getroffen zijn door rampen of geweld. In veel gevallen hebben deze omstandigheden ervoor gezorgd dat de toegang tot water nog moeilijker is geworden. Samen met lokale bedrijven en overheden wil ZOA bestaande voorzieningen herstellen of nieuwe voorzieningen creëren.

Een einde aan de wc in de bosjes

Stel je eens voor dat je elke dag in de bosjes naar de wc moet gaan. Een gebrek aan goede sanitatie zorgt niet alleen voor ziektes maar ontneemt mensen hun waardigheid. Toegang tot sanitatie en een einde aan behoeftes doen in de natuur zijn cruciaal voor de verbetering van gezondheid.

Voor ZOA is sanitatie veel meer dan gewoon toiletten. ZOA promoot Community Led Total Sanitation waarbij de complete gemeenschap samenwerkt om oplossingen te vinden tegen het ‘in het openbaar naar de wc gaan’.

Gedragsverandering

Wanneer mensen gemotiveerd zijn om hygiënische lessen op te volgen – voornamelijk de handen wassen met zeep – zijn de resultaten significant. Maar om mensen zover te krijgen dat ze dit gaan inbouwen in hun leven is energie, tijd en kennis nodig. Deze verandering moet namelijk vrijwillig plaatsvinden, want pas dan zal er echte verandering plaatsvinden. Om het grootste effect te realiseren richt ZOA zich op zowel watervoorziening als op sanitatie en hygiënische voorlichting.

Samenwerking 

ZOA werkt samen met veel lokale organisaties, the UN WASH cluster en overheden. Daarnaast is ZOA onderdeel van het Nederlands Water Partnership.