Lespakket Just Care

Ook voor lesmateriaal kun je bij ons terecht. Samen met Woord en Daad hebben we Just Care ontwikkeld, dat gaat over het leven hier ten opzichte van het leven in ontwikkelingslanden. Je kunt de lessen zowel seriematig als afzonderlijk geven, eventueel in combinatie met andere vakken.

Just Care biedt drie lespakketten over water, voedsel en handel waarin de armoedeproblematiek van verschillende kanten wordt belicht. In elk lespakket wordt de link gelegd tussen het leven van jongeren in ontwikkelingslanden en jongeren hier. Twee van de drie pakketten zijn inmiddels ook in het Engels verkrijgbaar. Iedere les bestaat uit een instructie voor de docent en aansprekende werkbladen voor de leerlingen. De lessen kunnen in een lessenserie worden gebruikt, maar kunnen ook afzonderlijk worden gegeven.

Bestel gratis het lespakket
Het materiaal is eenvoudig te integreren met verschillende vakken. Ook met jouw leerlingen aan de slag? Neem dan contact met ons op of download gratis een lespakket op de website van Just Care.