Micha Zondag 2018

Tijdens de Micha Zondag van 14 oktober staan kerken wereldwijd stil bij gerechtigheid. Verbonden met de internationale Micha-beweging zetten we dit jaar sociale gerechtigheid op de agenda.  Het thema is ‘Rijk raakt Arm – Arm raakt Rijk’, naar aanleiding van Deuteronomium 15:7. “Zou er in een van de steden in het land dat de Heer, uw God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden…”

Thema
Materiële armoede of rijkdom staan vaak in een omgekeerd verband met geestelijke armoede of rijkdom. Dat zet aan tot denken over kapitalisme, consumptie en uitbuiting. Micha Zondag stelt daarom het thema ‘rijk raakt arm en arm raakt rijk’ centraal in 2018-2019. Om zo kerken en christenen in Nederland bewust te maken van rijkdom en armoede. Goed en recht doen aan arm en rijk gaat verder dan een maandelijkse donatie. Het vraagt om een levenshouding.

Kerkenpakket
Met het speciale kerkenpakket kunnen kerken een Micha Zondag organiseren. Het materiaal is hier gratis te downloaden en biedt handvatten voor iedere gemeente om op eigen wijze invulling te geven aan de Micha Zondag. Het pakket bestaat uit preekschetsen, liederen, gebeden, kinder- en tienerprogramma’s. Dominee Gé Drayer (CGK), mevrouw Ingeborg Janssen (UvB), pastor Jaap van de Poll (VEZ), dominee Joost Schelling (PKN) en Kapitein Ria Schuitert (Leger des Heils) maakten de preekschetsen. Meer informatie vind je via www.michanederland.nl/zondag

Nodig een ZOA spreker uit
Voor de Micha Zondag is vanuit ZOA Bertil Moraal te boeken als gastspreker voor een kerkdienst. Maar ook andere medewerkers zijn hiervoor beschikbaar. Meer informatie en mogelijkheid tot boeken volgt z.s.m.

Micha Nederland & ZOA
Het netwerk van Micha Nederland bestaat uit 23 partners. Dit zijn kerkelijke organisaties, christelijke ngo’s en maatschappelijke organisaties.  ZOA is vanaf het begin als partner hierbij betrokken. Samen delen we de missie om de boodschap van gerechtigheid in de Nederlandse kerken onder de aandacht te brengen. We willen mensen niet alleen inspireren, maar juist ook activeren en in beweging brengen om ons samen in te zetten voor gerechtigheid.