Afghanistan

ZOA laat duurzame erfenis achter in Afghanistan

Na bijna 20 jaar noodhulp en wederopbouw in Afghanistan heeft ZOA helaas moeten besluiten weg te gaan uit dit land. Gelukkig hebben gepassioneerde lokale ZOA-collega’s het initiatief genomen om zelf organisaties in hun land op te zetten.

In de afgelopen 20 jaar heeft ZOA heel wat noodhulp- en wederopbouwprojecten uitgevoerd. Zo verleende ZOA noodhulp in Afghanistan na zowel overstromingen als bij grote droogte op verschillende plaatsen. We hebben het verschil kunnen maken in veel mensenlevens met praktische hulp: waterputten slaan, huizen herstellen, (meisjes)scholen bouwen, boeren helpen en met meer dan 200 vrouwengroepen die opgezet zijn. Ook ondersteunden we vrouwen in de gevangenis en werkten we aan het bevorderen van vrede in dorpen. Onze projecten strekten zich uit van Uruzgan in het gewelddadige zuiden tot de provincies Shebarghan en Saripul in het onherbergzame noorden. We laten écht een duurzame erfenis achter.

Dit hebben we bereikt: 

ZOA infographic Afghanistan v5

 

 

 

20 jaar noodhulp en wederopbouw in Afghanistan

ZOA was de afgelopen 20 jaar in Afghanistan actief met noodhulp en wederopbouw.

Sectoren: levensonderhoud en voedselzekerheid, onderdak, water- en sanitaire voorzieningen, man/vrouw, vredesopbouw

Ontheemden
Sommige regio’s in Afghanistan zijn extreem onveilig door geweld tussen gewapende groepen en het overheidsleger. De bevolking lijdt, en duizenden mensen trekken naar veiliger gebieden. Wij hielpen met opleidingen en krediet waarmee ontheemden aan het werk kunnen. We richtten ons specifiek op vrouwen – vaak weduwe en kostwinner – en hielpen hen economisch zelfstandig te worden.

Teruggekeerde vluchtelingen
Vanuit Iran en Pakistan zijn de afgelopen jaren veel vluchtelingen teruggekeerd naar hun oude woonplaatsen. Het oppakken van het oude leven is zwaar. Wij  hielpen met huisvesting, herstel van watervoorzieningen en landbouw. Ook besteedden we veel aandacht aan goede verhoudingen tussen de dorpelingen, zowel oudgedienden als nieuwkomers. Zodat er geen nieuwe conflicten zouden ontstaan.

Extreme winters
Ontheemden en teruggekeerde vluchtelingen hebben vaak slecht geïsoleerde woningen en geen warme spullen om zich te beschermen. Wij zorgden voor dekens, schoenen en jassen.

Overstromingen
Tijdens de lange jaren van burgeroorlog zijn dijken, kanalen en waterputten beschadigd en verwaarloosd. Smeltwater uit de Himalaya en flinke regen kan daarom voor ernstige overstromingen zorgen. Wij zorgden voor hulpgoederen, herstel van huizen en herstel van de waterinfrastructuur.