Afghanistan

Waarom Afghanistan?

Sinds 2000 werkt ZOA in Afghanistan. We helpen mensen die op de vlucht zijn geslagen voor geweld. Maar ook bouwen we aan herstel in dorpen op het platteland, zodat terugkerende vluchtelingen een goede herstart kunnen maken. Daarnaast bieden we noodhulp bij natuurrampen als droogte en overstromingen en tijdens extreme winters.

Wat we doen in Afghanistan

Noodhulp en wederopbouw. En zo nodig terug naar noodhulp. In Afghanistan hebben mensen met zowel geweldsuitbarstingen als natuurrampen te maken.

Sectoren: levensonderhoud en voedselzekerheid, onderdak, water- en sanitaire voorzieningen, man/vrouw, vredesopbouw

Ontheemden
Sommige regio’s in Afghanistan zijn extreem onveilig door geweld tussen gewapende groepen (zoals de taliban) en het overheidsleger. De bevolking lijdt, en duizenden mensen trekken naar veiliger gebieden. Wij helpen met opleidingen en krediet waarmee ontheemden aan het werk kunnen. We richten ons specifiek op vrouwen – vaak weduwe en kostwinner – en helpen hen economisch zelfstandig te worden.

Teruggekeerde vluchtelingen
Vanuit Iran en Pakistan zijn de afgelopen jaren veel vluchtelingen teruggekeerd naar hun oude woonplaatsen. Het oppakken van het oude leven is zwaar. Wij  helpen met huisvesting, herstel van watervoorzieningen en landbouw. Ook besteden we veel aandacht aan goede verhoudingen tussen de dorpelingen, zowel oudgedienden als nieuwkomers. Zodat er geen nieuwe conflicten ontstaan.

Extreme winters
Ontheemden en teruggekeerde vluchtelingen hebben vaak slecht geïsoleerde woningen en geen warme spullen om zich te beschermen. Wij zorgen voor dekens, schoenen en jassen.

Overstromingen
Tijdens de lange jaren van burgeroorlog zijn dijken, kanalen en waterputten beschadigd en verwaarloosd. Smeltwater uit de Himalaya en flinke regen kan daarom voor ernstige overstromingen zorgen. Wij zorgen voor hulpgoederen, herstel van huizen en herstel van de waterinfrastructuur.

March 2013
Walk4Water voor schoon water in Afghanistan
Walk4Water voor schoon water in Deh Sabz
December 2012
Nawabad Bakhyaran2
ZOA geeft hygiënetrainingen
July 2008
Irrigatie in Uruzgan
Start hulpverlening in Uruzgan
September 2000
Eerste distributies in Afghanistan 2000
ZOA arriveert in Afghanistan