Ethiopië

Waarom Ethiopië?

Ethiopië staat in de top tien van armste landen ter wereld. Toch vangt het land honderdduizenden vluchtelingen uit haar buurlanden op. Sinds 1993 bieden we hier noodhulp en richten we ons op herstel van landbouw, inkomen en op vreedzame verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Wat we doen in Ethiopië

Ethiopië is één van de armste landen ter wereld. Het land kampt met ernstige droogtes en de gevolgen van klimaatverandering. Toch biedt Ethiopië opvang aan grote groepen vluchtelingen uit de buurlanden Zuid-Sudan, Eritrea en Somalië. Daar kunnen ze wel wat hulp bij gebruiken.

Sectoren: noodhulp, levensonderhoud en voedselzekerheid, water- en sanitaire voorzieningen, basisonderwijs, vredesopbouw.

Vluchtelingen en Ethiopiërs
In Ethiopië zijn water  en voedsel schaars. Veel Ethiopiërs hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

Daarom helpt ZOA Ethiopië ontheemden, vluchtelingen én de lokale bevolking. Vaak in gebieden waar geen of bijna geen andere hulporganisaties werken. Met onderdak, hulpgoederen en water- en sanitaire voorzieningen. Met vaktrainingen. Met psychosociale ondersteuning en onderwijs. Met sportprogramma’s gericht op vreedzaam samenwerken.

Droogte
In 2015 brak er in Ethiopië een hongersnood uit door de effecten van El Niño. We helpen met noodhulp. En we richten ons op versterking van de weerbaarheid van mensen tegen dergelijke periodes van droogte. Doordat ze ook nog andere inkomsten creëren of naast het houden van kleinvee meerdere gewassen verbouwen. Bemoedigend was dat de gebieden die we bij de droogte van 2011 hielpen, bij de nieuwe droogteperiode in 2015 inderdaad minder kwetsbaar bleken.

Vluchtelingen in de stad
Meer dan de helft van de vluchtelingen in Ethiopië zoekt zijn toevlucht in een stad. Sinds 2015 bieden we de stedelijke vluchtleingen de hulp die ze nodig hebben.

ZOA Tigray Regional State: Shire

ZOA Shire werkt zowel met vluchtelingen die vanuit Eritrea de grens over komen als met de plaatselijke gemeenschappen. De laatste cijfers van november 2017 geven aan dat ruim 43.000 geregistreerde vluchtelingen in Shire leven. De meeste verblijven in de kampen. Met name veel jongeren ontvluchten Eritrea en noemen als belangrijkste redenen schending van mensenrechten en armoede. In Eritrea is nog steeds sprake van gedwongen militaire dienst, willekeurige detentie, uithuwelijking van vrouwen op jonge leeftijd, intimidatie van vluchtelingen en martelingen.

Gedwongen militaire dienst geldt zowel voor zowel mannen als voor vrouwen en gaat gepaard met zware leef- en werkomstandigheden. Dienstplichtigen ontvangen nauwelijks of geen salaris, verlof is niet mogelijk en voor vrouwen is er de constante dreiging van seksueel geweld.

Terugkeer
Het aantal Eritrese vluchtelingen bestaat voor 40% uit kinderen. Ruim 10% daarvan bestaat uit alleenstaande kinderen en kinderen die van hun gezinnen gescheiden zijn. Terugkeer naar hun land is voor Eritrese vluchtelingen nauwelijks een optie. Om te beginnen staan er harde straffen – inclusief doodstraf- op het ontvluchten van eigen land. De mogelijkheid voor hervestiging in een derde land is zeer beperkt. Slechts 1% ziet kans daartoe.

 

Het algemene doel van de ZOA-programma’s is om bij te dragen aan herstel, hoop en afname van gevaarlijke secundaire migratie door de leefomstandigheden van Eritrese vluchtelingen en lokale gemeenschappen te verbeteren.

Op het moment is ZOA actief in Shire-stad en in de vluchtelingenkampen Hitsats en Shimelba. ZOA voorziet in (nieuwe) mogelijkheden voor levensonderhoud en psychosociale hulp.

Vaktrainingen
In Hitsats Camp biedt ZOA zeer uiteenlopende recreatieve activiteiten en vaktrainingen bijvoorbeeld op gebied van fotografie, film, haarverzorging en voedselbereiding.

In Shire-stad kunnen vluchtelingen maar ook kansarme stadsbewoners een opleiding volgen tot bijvoorbeeld stukadoor, loodgieter, elektricien of schoenontwerper.

Hiermee ondersteunt ZOA vluchtelingen maar ook de lokale bevolking, bij het opbouwen van een betekenisvol bestaan in de regio en af te zien van risicovolle migratie.

ZOA Ethiopië is vastbesloten om Eritrese vluchtelingen in en buiten de kampen blijvend te ondersteunen, zowel in plattelandsgebieden als in de stedelijke gebieden.

June 2015
EdenFitimi18DSC01234
Herstart hulpverlening noord-Ethiopië en start project stedelijke vluchtelingen
July 2014
img9233
Tienduizenden vluchtelingen vanuit Zuid-Sudan
March 2007
IMG0731
Walk4Water haalt 180.000 euro op voor Ethiopië
February 2003
lekkez1
Noodhulpactie vanwege ernstige hongersnood
May 1998
zoa auto bij poli
Oorlog tussen Ethiopië en Eritrea
January 1989
Financiële steun voor hulpverlening aan Somalische vluchtelingen in Ethiopië