Ethiopië

Waarom Ethiopië?

Ethiopië staat in de top tien van armste landen ter wereld. Toch vangt het land honderdduizenden vluchtelingen uit haar buurlanden op. Sinds 1993 bieden we hier noodhulp en richten we ons op herstel van landbouw, inkomen en op vreedzame verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Steun ZOA’s werk in Ethiopië:
Ja, ik help mee

Wat we doen in Ethiopië

Ethiopië is één van de armste landen ter wereld. Het land kampt met ernstige droogtes en de gevolgen van klimaatverandering. Toch biedt Ethiopië opvang aan grote groepen vluchtelingen uit de buurlanden Zuid-Sudan, Eritrea en Somalië. Daar kunnen ze wel wat hulp bij gebruiken.

Sectoren: noodhulp, levensonderhoud en voedselzekerheid, water- en sanitaire voorzieningen, basisonderwijs, vredesopbouw.

Vluchtelingen en Ethiopiërs
In Ethiopië zijn water en voedsel schaars. Veel Ethiopiërs hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast vangt het land miljoenen vluchtelingen en het grootst aantal interne ontheemden ter wereld op. Daarom helpt ZOA Ethiopië ontheemden, vluchtelingen én de lokale bevolking. Vaak in gebieden waar geen of bijna geen andere hulporganisaties werken. Met onderdak, hulpgoederen en water- en sanitaire voorzieningen. Met vaktrainingen. Met psychosociale ondersteuning en onderwijs. Met sportprogramma’s gericht op vreedzaam samenwerken.

Droogte
Regelmatig kampt Ethiopië met extreme droogte en hongersnood. In 2015 brak er bijvoorbeeld een hongersnood uit door de effecten van El Niño en ook in 2017 leden veel Ethiopiërs onder de droogte. In zulke tijden helpen we met noodhulp. Daarna richten we ons op versterking van de weerbaarheid van mensen tegen dergelijke periodes van droogte. Doordat ze ook nog andere inkomsten creëren of naast het houden van kleinvee meerdere gewassen verbouwen. En dat werkt: de gebieden die we tijdens de droogte van 2011 hielpen, bleken in 2015 inderdaad minder kwetsbaar.

Vluchtelingen in de stad
Meer dan de helft van de vluchtelingen in Ethiopië zoekt zijn toevlucht in een stad. Sinds 2015 helpen we stedelijke vluchtelingen met vaktrainingen en psychosociale hulp.

In Ethiopië is hulp hard nodig. Dit land vangt een miljoen vluchtelingen op uit buurlanden, wat zorgt voor tekorten en armoede. Help je mee in Ethiopië?
Ja, ik help mee