Liberia

Waarom Liberia?

Van 1989 tot 2003 woedde in Liberia een wrede burgeroorlog. Wij helpen sinds 2003 met herstel van watervoorzieningen en de lokale economie. In 2014 werd Liberia getroffen door de ebola-epidemie. Wij hielpen met noodhulp en hielpen verdere verspreiding van de ziekte tegengaan. Nu Liberia ebolavrij is, lichten we mensen voor over het belang van hygiëne en blijven we  betrokken bij de wederopbouw van dit getraumatiseerde land.

Wat we doen in Liberia

In Liberia volgt de ene ramp de andere op. Na een extreem wrede burgeroorlog, volgde in 2014 een ebola-crisis die het hele land op zijn kop zette. ZOA helpt sinds 2003 mee aan de wederopbouw van dit land.

Sectoren: noodhulp, levensonderhoud en voedselzekerheid, water- en sanitaire voorzieningen, vredesopbouw

Herstel van economie
ZOA kwam in Liberia aan het eind van de tweede Liberiaanse burgeroorlog om de Liberianen te helpen bij het herstel van de economie. We begonnen met het herstel van de landbouw, waarna we bijdroegen aan de bevordering van productie en handel. We leren boeren tijdens trainingen hoe ze op een effectieve en simpele manier een veel grotere oogst behalen, leren ze hoe ze die oogst verwerken en verhandelen. Door de jaren heen hielpen we zo duizenden boeren aan een veel betere oogst.

Herstel van onderling vertrouwen
Naast de Farmer Field Schools, waar de boeren voorlichting over zaai-, bewerk- en opslagmethodes krijgen, laten we de boeren ook van elkaar leren. Ook werken ze samen om inkoop- en verkoopvoordelen te halen. Op deze manier leren ze elkaar kennen en groeit de onderlinge samenhang.

We helpen echter niet alleen boeren. Tijdens socio-therapie leren we de Liberianen hoe ze elkaar weer kunnen vertrouwen. In groepen leren dorpsleiders gesprekstechnieken om conflicten vreedzaam op te lossen. Zo ontstaan alternatieven in een samenleving waar geweld jarenlang de norm was.

Noodhulp ebola
In 2014 werd westelijk Afrika getroffen door de ebola-epidemie. ZOA was ter plaatse om te helpen met heel veel voorlichting, materialen om handen te wassen, en ondersteuning voor gezinnen en dorpen die door ebola in een isolement terecht waren gekomen.

June 2016
Liberia voor de vierde keer ebolavrij verklaard
March 2014
Ebola-epidemie
November 2009
Stichting Draagt Elkanders Lasten haalt 330.000 euro op
August 2003
ZOA start hulpverlening in Liberia
June 1992
ZOA start hulpverlening aan Liberiaanse vluchtelingen in Ivoorkust
December 1989
dsc00301
Start burgeroorlog Liberia