Myanmar

Waarom Myanmar?

Toen Myanmar in 2008 door een ernstige cycloon werd getroffen, begon ZOA in dit Aziatische land noodhulp te verlenen. In de loop der tijd zagen we het politieke klimaat in het land veranderen, maar tegelijkertijd bleven grote delen van het land extreem armoedig en gevoelig voor natuurrampen. Tijdens een overstroming of na een cycloon verlenen we daarom noodhulp. Daarnaast helpen we (terugkerende) vluchtelingen en ontheemden om hun leven in Myanmar op te bouwen.

Steun ZOA’s werk in Myanmar:
Ja, ik help in Myanmar

Wat we doen in Myanmar

We ondersteunen kwetsbare groepen die hebben geleden onder onderdrukking, etnisch en religieus geweld en overstromingen die huizen en landbouw verwoestten.

Sectoren: noodhulp, levensonderhoud en voedselzekerheid, water- en sanitaire voorzieningen

Landbouw en voedsel
Veel gebieden in Myanmar zijn erg arm. Boeren hebben vaak weinig kennis hoe ze hun land goed en succesvol kunnen bewerken. In de armste gebieden van Myanmar delen we daarom regelmatig zaai- en pootgoed uit. Ook geven we trainingen aan groepen boeren hoe ze hun land beter kunnen bewerken en beter kunnen samenwerken. Dit zorgt niet alleen voor een toename van de oogst, maar ook voor een betere toegang tot de markt en financiële diensten. Zijn gebieden waarin de boeren werken heel erg afgelegen, dan verbeteren we ook de infrastructuur. Dit bevordert de handel en zorgt voor betere inkomsten.

Is de nood heel erg hoog, dan delen we, in samenwerking met het World Food Programme, voedselpakketten uit. Dit deden we in het verleden bijvoorbeeld in de kampen waar Rohingya-vluchtelingen hun heil zochten.

Water en sanitaire voorzieningen
In Rakhine State, aan de grens met Bangladesh, wonen veel Rohingya’s in vluchtelingenkampen. Toen we hier begonnen te werken, was de gezondheidssituatie in de kampen slecht. We hebben drinkwatervoorzieningen en toiletten aangelegd en intensieve voorlichting over hygiëne gegeven. Hierdoor werden veel minder kinderen ziek van slecht drinkwater.

Myanmar is één van de armste landen in Zuidoost-Azië. Er zijn veel spanningen en natuurgeweld zoals overstromigen en cyclonen. We zijn er. Help je mee?
Ja, ik help in Myanmar