Sudan

Waarom Sudan?

Sinds 2003 kent de regio Darfur in Sudan gewelddadige conflicten tussen Arabische en Afrikaanse bevolkingsgroepen. Miljoenen sloegen op de vlucht. We helpen sinds 2004 met noodhulp en wederopbouw, met veel aandacht voor water en onderwijs. Bij de grens met Ethiopië helpen we boeren aan een betere oogst.

Steun ZOA’s werk in Sudan:
Ja, ik help mee

Wat we doen in Sudan

We ondersteunen ontheemden en mensen die terugkeren naar hun dorpen.

Sectoren: noodhulp, water- en sanitaire voorzieningen, basisonderwijs, levensonderhoud en voedselzekerheid, vredesopbouw, man/vrouw

Darfur
Sinds het conflict in Darfur in 2004 begon, zijn miljoenen mensen ontheemd geraakt. In gebieden waar de rust is weergekeerd, gaan mensen terug naar huis. Om hen op weg te helpen, leggen we waterpompen aan en herstellen we scholen. Ook werken we aan verbeterde landbouw en veehouderij, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast geven we vaktrainingen.

In het droge Darfur ontstaan veel conflicten over het gebruik van land en water. We hebben in samenspraak met boeren en veehouders corridors gemaakt, waarlangs vee kan trekken zonder de oogst van landbouwers op te eten of te vertrappen. De gezamenlijke behoefte aan vrede bleek een goede stok achter de deur om tot afspraken te komen.

Gedaref
In deze oostelijke region van Sudan, dichtbij Ethiopië, werken we met kleine boeren aan de verbetering van hun opbrengsten. Trainingen en de beschikbaarheid van verbeterd zaaigoed hebben al geleid tot drie tot vier maal hogere opbrengsten. Zelfs tijdens de extreme droogte die El Niño in 2015 veroorzaakte, waren zij daarmee bestand tegen de ergste honger.

In Sudan zijn armoede, honger en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag. Hierdoor zijn miljoenen mensen op de vlucht. We zijn er. Help je mee?
Ja, ik help mee