Kerken

“Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” – Matt. 25:40

ZOA biedt kerken en gemeenten in Nederland mogelijkheden om bij te dragen aan tekenen van hoop en herstel in de wereld. Samen willen we gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om recht te doen en trouw te zijn aan kwetsbare mensen. Dat kan op verschillende manieren.
Ga bijvoorbeeld aan de slag met Prachtvrouwen of ondersteun een van onze ‘Projecten voor kerken’. Verdiep je met de jeugdgroep met Micha Young, organiseer een collecte of actie.


ACTUEEL – We vragen uw aandacht voor de gevolgen van de aardbevingen op Lombok. Wilt u collecteren en bidden voor de situatie aldaar, de slachtoffers en de hulpverleners? Meer informatie is beschikbaar via onze speciale actiepagina.