Kerken

“Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” – Matt. 25:40

ZOA biedt kerken en gemeenten in Nederland mogelijkheden om bij te dragen aan tekenen van hoop en herstel in de wereld. Samen willen we gehoor geven aan de Bijbelse oproep om recht te doen en trouw te zijn aan kwetsbare mensen. Dat kan op verschillende manieren.

Ga aan de slag met Prachtvrouwen, doe mee met de Dankdag Actie 2017. Verdiep je met de jeugdgroep met Micha Young en kom in actie met bijvoorbeeld de Kruidnotenactie.