Kerken

Waar gerechtigheid, vrede en vreugde verspreid worden, is het Koninkrijk van God zichtbaar.
– Romeinen 14:17

ZOA biedt kerken en gemeenten in Nederland mogelijkheden om bij te dragen aan tekenen van hoop en herstel in de wereld. Samen willen we gehoor geven aan de Bijbelse oproep om recht te doen en trouw te zijn aan kwetsbare mensen. Dat kan op verschillende manieren. Organiseer bijvoorbeeld een collecte, houd een Micha Zondag of kom met een jeugdgroep in actie. Welke manier je ook kiest, we helpen je graag door mee te denken en materialen aan te leveren.

Meer weten? Neem dan contact op met Henk van de Geest. We denken graag mee hoe jouw kerk betrokken kan zijn.