Kerken

ZOA biedt kerken en gemeenten in Nederland mogelijkheden om bij te dragen aan tekenen van hoop en herstel in de wereld. Samen willen we gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om recht te doen en trouw te zijn aan kwetsbare mensen. Dat kan op verschillende manieren.
Ga bijvoorbeeld aan de slag met Prachtvrouwen of ondersteun een van onze ‘Projecten voor kerken’. Verkoop je met de jeugdgroep Kruidnoten, organiseer een collecte of actie.

“Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” – Matt. 25:40


ACTUEEL – We vragen uw aandacht voor de situatie in Irak waar duizenden vluchtelingen Syrië ontvluchten en in onder andere Irak toevlucht zoeken. Wilt u collecteren en bidden voor de situatie daar, de vluchtelingen en de hulpverleners? Onder aan deze pagina vindt u een collectepresentatie.