Overslaan en naar de inhoud gaan

Mensen weerbaar maken in Sudan

De bevolking van Sudan kampt al meer dan dertig jaar met armoede, honger en geweld. Door klimaatverandering worden bepaalde gebieden steeds droger, terwijl op andere plaatsen hevige overstromingen plaatsvinden. Wat doet ZOA om Sudanezen in deze kwetsbare gebieden te ondersteunen?

SCHAARSTE EN CONFLICT IN SUDAN

Vredesopbouw en een sterker gewas

Al meer dan 30 jaar kampt de Sudaneze bevolking armoede en conflict. Ook zijn de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker voelbaar voor de bevolking van Sudan. Extreme droogte én overstromingen bedreigen miljoenen hectaren aan landbouwgrond, met nieuwe conflicten tot gevolg.

Door hevige regens, plotselinge overstromingen en hoog water in het Nijlbekken van Sudan werden in 2021 tientallen mensen, honderden stuks vee en huizen, boerderijen en hele dorpen weggevaagd. In Noord-Darfur heeft het in 2021 juist te weinig geregend; de oogst werd getroffen door droge perioden. Dit heeft geleid tot waterschaarste en een tekort aan voedsel en weidegrond voor het vee.

Zoals het recent gepubliceerde ZOA-rapport Klimaatverandering, van schaarste tot conflict ook aantoont, leiden tekorten steeds vaker tot nieuwe conflicten. In Sudan zien we dat veehouders door de schaarste op zoek moeten naar vruchtbare gebieden en met hun kuddes steeds dichter bij landbouwgronden komen. De dieren eten de gewassen, beschadigen de grond en drinken water dat bedoeld is voor irrigatie. Er ontstaan conflicten die regelmatig leiden tot escalaties met geweld.

Mensen weerbaar maken

Lokale en regionale overheden hebben niet altijd de capaciteit om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen. Bovendien zijn er op landsniveau vaak ook conflicten, bijvoorbeeld tussen Sudan en Ethiopië, om het gebruik van het water uit de Blauwe Nijl. Het is daarom van groot belang dat kwetsbare mensen weerbaar en veerkrachtig worden, om deze situaties het hoofd te kunnen bieden. In Sudan zet ZOA hiervoor in op verschillende methoden:

  1. Integrated Water Resource Management (IWRM): Door verschillende groepen belanghebbenden te ondersteunen bij een gezamenlijke ontwikkeling van een waterbeheerplan voor hun gebied, kunnen conflicten met betrekking tot water en waterinfrastructuur worden geminimaliseerd. 
     
  2. Joint Natural Resource Management en Conflict Resolution: Door gemeenschappen te helpen om op lokaal niveau conflicten op te lossen, worden voorwaarden voor een vreedzame en solidaire samenleving verbeterd. Dit doet ZOA bijvoorbeeld door vredescomités op te richten en comités voor het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ook zet ZOA in op het verhogen van de oogstopbrengst door slimme landbouwtechnieken, duurzame landbouwproductiviteit en gezondheid van de dieren. 

Slimme landbouwmethoden

Idris is een van de vele mensen die erg blij is met de voorbeeldboerderij van ZOA in Umm Makhareeg Village, in Darfur, Sudan. Hij vertelt: "Ik ben mijn hele leven al boer, maar ik kende alleen traditionele landbouw. ZOA traint ons in landbouwmethoden met gebruik van nieuwe technologieën, en leert ons hoe we het land moeten voorbereiden en hoe we de beste gewassen kunnen selecteren, zaaien, bemesten, besproeien en oogsten.”

De deelnemende boeren worden opgeleid in het zaaien van sesam, bonen en maïs. Idris had nooit gedacht dat hij deze gewassen op hun grondtype zouden kunnen verbouwen, maar de boeren zien op de voorbeeldboerderij dat dit wel mogelijk is.

Idris vertelt verder: "We zaaiden gewassen altijd in een groot gebied en we stopten een grote hoeveelheid zaad in elk gat. We lieten ook een ruimte van een tot twee meter tussen elk gewas en het andere, maar nu passen we toe wat we hebben geleerd van de demonstratieboerderij, zoals de afstand en de juiste hoeveelheid zaad die moet worden geplant. De boeren in mijn dorp en ikzelf waren bang om bonen te telen vanwege de grondsoort, maar nu heb ik een hele Mukhamas met bonen beplant." Idris ziet dat mensen die langs de voorbeeldboerderij reizen, zelf de landbouwmethoden die ze daar zien, gaan toepassen en op die manier ook hun oogst verbeteren.

ZOA is er voor mensen als Idris, die lijden door de gevolgen van klimaatverandering. Samen kunnen we kwetsbare mensen weerbaar maken, zodat ze niet hoeven te vluchten. Help je ook mee?

Doneer en help mensen weerbaar te worden tegen de gevolgen van klimaatverandering