Hoop voor vluchtelingen

Uganda vangt jaarlijks honderdduizenden vluchtelingen en asielzoekers uit de buurlanden op. De aanslag op land, basisvoorzieningen en werkgelegenheid zet de verhoudingen tussen de vluchtelingen en de lokale bevolking op scherp. Door beide groepen te laten samenwerken en elkaar te leren kennen, hoopt ZOA conflicten te vermijden. 

In Uganda wonen honderdduizenden vluchtelingen en asielzoekers. Bijna 40% van hen is afkomstig uit het door geweld en droogte geteisterde Zuid-Soedan. Hoewel de vluchtelingen in de kampen worden ondersteund met voedsel en een stukje land, is dit vaak niet voldoende om van te kunnen leven. De toegang tot voorzieningen is onvoldoende en er is niet genoeg werkgelegenheid. Dit zet de verhoudingen tussen vluchtelingen en de vaak al arme lokale bevolking op scherp. Door te werken aan meer werkgelegenheid en voedsel, het verbeteren van onderwijs en het stimuleren van betere communicatie en samenwerkingen tussen vluchtelingen en de lokale bevolking, hoopt ZOA het risico op (gewelddadige) conflicten tussen vluchtelingen en de lokale bevolking te verminderen. Daarnaast hopen we mensen hoop te geven op een betere toekomst en te voorkomen dat zij de uitzichtloze situatie proberen te ontvluchten door de gevaarlijke tocht naar bijvoorbeeld Europa te maken. `

Hoe en wat
Het doel van dit project is het verminderen van het risco op conflicten tussen vluchtelingen en de lokale bevolking in Noord-Uganda. Dit willen we bereiken door, samen met partnerorganisaties, te werken op drie resultaatgebieden: 1) meer werkgelegenheid en voedsel, 2) verbeterde communicatie en samenwerking tussen vluchtelingen en de lokale bevolking en 3) toename in onderwijs voor kinderen die geen onderwijs volgen/hebben kunnen volgen (middels een zogenaamd ‘ versneld leren programma’).

En dit bereiken we ermee:

  • We creëren werk en werkgelegenheid
  • We voorkomen conflicten door communicatietrainingen
  • We bieden onderwijs aan ruim 4000 kinderen

Dit is een vierjarig programma van ZOA en partners. Het project is gestart in 2016. Het door ZOA benodigde bedrag voor 2018 is €50,000. Uiteraard is elk bedrag natuurlijk van harte welkom. Met een kleine bijdrage draag je op deze manier bij aan de hulp in Uganda en aan dit programma met grote impact! Help je mee om mensen in Uganda uitzicht te geven op een betere toekomst?
Ja, ik help mee