Reparatie waterreservoirs en distributie geiten

Somalië leidt onder conflicten en droogtes. Water en voedsel is hier cruciaal. In 2016 hielp ZOA de lokale bevolking met de reparatie van waterreservoirs en deelde ze geiten uit.

Berkeds
In 2016 startte ZOA een project in Somaliland waarbij we berkeds repareerden. Berkeds zijn grote waterbekken die cruciaal zijn om te overleven in de droge periodes die Somalië kent. Tijdens regenperiodes lopen de berkeds vol met water; een volle berked met een omvang van 8x8x3m kan gemiddeld zo’n 70 mensen per jaar van water voorzien. We knapten in totaal 33 berkeds op.

Geiten
In Somalië zijn geiten heel belangrijk, die zorgen voor melk en later ook vlees. Tijdens droogte sterven veel van deze dieren, waardoor ook mensenlevens in gevaar raken. ZOA gaf een aantal mensen een duwtje in de rug door hen voldoende geiten te geven om de komende tijd weer door te komen. We kochten deze geiten op bij rijke boeren verdeelden ze vervolgens onder de arme boeren. Op die manier werd de lokale economie optimaal gestimuleerd.
Naast geiten deelden we ook hooi uit en gaven we de mensen trainingen.

 Dit project werd mogelijk gemaakt door de Dutch Relief Alliance. We voeren dit project uit via Integral partner World Relief.