Overslaan en naar de inhoud gaan
Henri van Dam

Projectontwikkelaar Synchroon plant met ZOA 55.000 bomen in Ethiopië  

De gevolgen van de klimaatcrisis zijn onomstotelijk zichtbaar. Projectontwikkelaar Synchroon wil een bijdrage leveren in de strijd om het tij te keren. Het bedrijf dat woningen en ander vastgoed ontwikkelt, stootte met de realisatie van haar projecten in 2021 circa 100.000 ton CO2 uit. “Dat willen we komende jaren zoveel mogelijk reduceren en voor 2021 volledig compenseren”, vertelt directielid Henri van Dam. In Ethiopië werkt Synchroon daarom samen met ZOA aan de aanplant van 55.000 bomen.

Henri van Dam: 

‘Verantwoordelijkheid als bedrijfsleven om CO2-voetafdruk te verkleinen’

“Bomen planten is een van de mooiste manieren om CO2-uitstoot te compenseren”, vertelt directielid Henri van Dam. In samenwerking met een viertal organisaties, waaronder ZOA, wil Synchroon de gehele CO2-uitstoot naar nul brengen door de aanplant van honderdduizenden bomen wereldwijd.

Sinds 2020 is Synchroon al bezig om CO2-uitstoot te reduceren. In de eerste plaats door het reduceren van de uitstoot in de hele keten; van het winnen van cement tot het energieverbruik van opgeleverde woningen en gebouwen. Maar dit is niet voldoende voor de projectontwikkelaar. Het bedrijf zet een stap verder en plant bomen inEthiopië, samen met ZOA.

Ethiopie

Circulaire werkwijze

Wat Synchroon kenmerkt is de circulaire werkwijze die het bedrijf hanteert. Synchroon is gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling, veelal met het accent op wonen. Soms maken ook winkels, kantoren of hotels onderdeel uit van de projecten die gerealiseerd worden. Met een team van circa zestig mensen is het bedrijf gevestigd in Utrecht.

“We hebben zeven pijlers opgesteld van gebieden waar onze projecten een positieve bijdrage aan moeten leveren”, vertelt van Dam. “Al enkele jaren zien we klimaatverandering en ongelijkheid als de twee grote thema’s die de samenleving parten spelen. Dit zijn thema’s die je misschien niet gelijk aan een projectontwikkelaar verbindt. Juist op deze gebieden willen we een bijdrage leveren."

CO2-uitstoot naar nul

Van Dam vertelt dat uit hun berekeningen kwam dat het bedrijf 100.000 ton CO2 moest compenseren om de gehele uitstoot van het bedrijf naar nul te brengen. “Dat betekende voor ons concreet het planten van ruim 500.000 bomen.”

Daarom gaat Synchroon de samenwerking met ZOA aan. Middels het Bonga-project in Ethiopië worden tienduizenden bomen geplant. “Dit vonden wij de mooiste manier, omdat het planten van bomen geen uitstoot oplevert, maar juist zorgt voor opslag van CO2 en tegelijkertijd een leefomgeving verrijkt.”

Lokale impact bebossingsproject

Het project heeft naast ecologische, ook sociale en economische impact. Het bebossingsproject van ZOA vindt plaats in de regio Gambella, in het zuidwesten van Ethiopië. Deze regio vangt duizenden gevluchte Zuid-Sudanezen op. Dit zorgt niet alleen voor een groot tekort aan voedsel en werkgelegenheid, maar ook voor een enorme belasting van het milieu.

Het Bonga-project, waarmee ZOA in 2015 gestart is, pakt verschillende problemen tegelijkertijd aan. De impact hiervan is volgens van Dam heel groot. “Het gaat verder dan alleen natuurherstel. Dit project kent zoveel sociale aspecten die de lokale bevolking verder helpen. Je ziet dat niet alleen de werkgelegenheid toeneemt, maar ook de kwaliteit van leven en de biodiversiteit.” Naast het planten van bomen worden namelijk ook fruitzaailingen beschikbaar gesteld voor de fruitteelt.

Samen investeren en herstellen

“We zochten een organisatie met een project waarin op een goede en verantwoorde manier bomen worden geplant,” vertelt van Dam. “Bij voorkeur een project waarbij we ook een lokale gemeenschap helpen aan een duurzame leefomgeving. We leven in het westen ten koste van andere gebieden in de wereld.” Het bedrijfsleven heeft een grote verantwoordelijkheid om dit te veranderen, vindt hij. “We moeten wat doen om die andere gebieden leefbaar te houden. Met elkaar investeren; een bijdrage leveren aan het herstel van wat we met onze leefwijze kapot hebben gemaakt.”

Klik hier voor meer informatie over Synchroon.

Bonga-project 

Bent u op zoek naar een uniek project om de C02-uitstoot van uw bedrijf deels of helemaal te compenseren? 

Meer informatie over het Bonga-project