Waar we voor staan

Onze missie

ZOA ondersteunt mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld. We bieden noodhulp en helpen bij het weer opbouwen van een bestaan, zodat ze in vrede een waardig leven kunnen leiden in hun gemeenschappen.

Wereldwijd zijn 79,5 miljoen mensen op de vlucht, op zoek naar een veilige plek. In deze moeilijke periode willen we naast mensen staan. Wij helpen ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd.

In crisisgebieden bieden we noodhulp, maar waar mogelijk richten we ons op de wederopbouw en het herstel van de samenleving. Tijdens de wederopbouw werken we samen met de lokale bevolking, gericht op blijvend en duurzame verandering. Zo dragen we bij aan tekenen van hoop in een gebroken wereld.

Onze visie

Wij geloven dat God ons roept om vrede, verzoening en hoop te brengen in deze gebroken wereld. Op een dag zal Gods vrede volledig doorbreken. Ondertussen willen wij werken aan een wereld waarin mensen hoop hebben en in vrede een waardig leven kunnen leiden.

In de Bijbel staat dat Gods Koninkrijk verzoening en herstel op aarde zal brengen. Als christelijke hulporganisatie laten we ons inspireren door dit perspectief. Samen met  scholen, bedrijven, kerken, donateurs en vrijwilligers willen we er zijn voor onze naasten in nood. Daarmee geven we antwoord op Gods oproep om recht te doen en trouw te zijn aan diegenen die onze hulp nodig hebben.

Strategie

In het strategisch plan ‘Every Life Matters‘ vind je onze belangrijkste aandachtsgebieden voor de komende jaren. In het plan lees je meer over wie we zijn, wat we doen en hoe we ons voorbereiden op veranderingen. Hieronder kun je ook het filmpje bekijken dat gemaakt is op basis van het plan.

Wil jij er ook samen met ZOA zijn voor de meest kwetsbaren wereldwijd? Sluit je dan bij ons aan en word donateur.