Waar we voor staan

Onze missie

In deze wereld vol conflicten, onrecht, armoede en natuurrampen ondersteunen wij mensen die lijden als gevolg van gewapende conflicten en natuurrampen. Dat doen we door langdurige betrokkenheid, van noodhulp tot wederopbouw. We helpen ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd.

Noodhulp en wederopbouw

We richten ons na de noodhulpfase op herstel van de samenleving. In de wederopbouw werken wij samen met de lokale bevolking, gericht op blijvend en duurzaam resultaat. Zo dragen we bij aan tekenen van hoop in een gebroken wereld. Wij doen een beroep op onze achterban en op partners wereldwijd om hierbij betrokken te raken en te blijven.

Strategisch plan

In het strategisch plan ‘Every Life Matters‘ vind je onze belangrijkste aandachtsgebieden voor de komende jaren. In het plan lees je wie we zijn, wat we doen en hoe we ons voorbereiden op veranderingen. Hieronder kun je ook het filmpje bekijken dat gemaakt is op basis van het plan.

Onze visie

De bijbelse boodschap van verzoening en herstel van deze gebroken wereld inspireert ons. We dienen slachtoffers van natuurrampen en gewelddadige conflicten en bieden daarmee tekenen van hoop en herstel. Doel is dat zij weer vrede en recht ervaren. En op den duur hun persoonlijke waardigheid en onderling vertrouwen terugvinden.

Christelijke hulporganisatie

In de Bijbel staat dat Gods Koninkrijk verzoening en herstel zal brengen. Als christelijke hulporganisatie handelen we naar dit perspectief, samen met scholen, bedrijven, kerken, donateurs en vrijwilligers. Daarmee geven we antwoord op Gods oproep om recht te doen en trouw te zijn aan diegenen die onze hulp nodig hebben.

Sterke basis

Onze programma’s zijn gericht op de lange termijn. Dit betekent dat we noodhulp bieden, maar ook ondersteunen bij de wederopbouw. Dit doen we in samenwerking met de lokale bevolking.

Onze kernwaarden geven richting aan wat we doen en helpen ons om scherp te blijven.