Wie we zijn

We zijn er voor onze naasten in nood,
die lijden in deze gebroken wereld.
We zijn er voor slachtoffers van oorlogen en rampen,
die zoeken naar troost, een maaltijd en een veilige plek.
We zijn er voor vluchtelingen die alles kwijt zijn,
en daarbij ook de moed dreigen te verliezen.
We helpen mensen weer op de been,
zorgen voor eten, een deken of een tent.
We geven ontheemden een stem,
bieden hoop en bouwen samen aan vrede.
We blijven trouw tijdens de wederopbouw,
totdat mensen zichzelf weer kunnen redden.

We zijn er. Samen zijn we ZOA.

We zijn er samen

ZOA werkt wereldwijd in meer dan 15 landen met een team van zo’n 1000 mensen. In crisisgebieden helpen we mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld bij het weer opbouwen van een bestaan. Op die manier willen we mensen in staat stellen om in vrede een waardig leven te leiden. Dat kunnen we niet alleen. We werken waar mogelijk samen met lokale partners en worden ondersteund door duizenden vrijwilligers. We vinden het geweldig om samen te werken met honderden kerken, ondernemers, scholen en donateurs. Samen zijn we er voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een oorlog of een ramp.

Van noodhulp naar wederopbouw

Een ramp overkomt je, net als een oorlog. Angst en verdriet overheersen. Van de ene op de andere dag sta je met lege handen, ben je alles kwijt. In deze moeilijke periode willen we naast mensen staan. In ons werk weten we ons geinspireerd door het christelijk geloof. Wij zijn er van overtuigd dat elk leven telt. En dat elk mens geschapen is naar het beeld van God. Daarom helpen we mensen in crisisgebieden met eerste levensbehoeften, zoals eten, drinken en onderdak. En blijven we trouw tijdens het weer opbouwen van een bestaan door in te zetten op werk, onderwijs en goede basisvoorzieningen. Zodat alles weer zo wordt als het ooit was. En misschien zelfs wel beter.

Onze waarden

Onze kernwaarden geven richting aan wat we doen en helpen ons om scherp te blijven.

Lees meer over onze missie en sluit je aan!

ZOA is een erkend doel en heeft het CBF erkenningspaspoort.