Overslaan en naar de inhoud gaan

ZOA voert met succes PIP-project uit in Burundi

Ik zie er weer goed en gezond uit.

Burundi is een van de armste landen van de wereld en ook nog eens écht vergeten door de media. 

weer zelfvertrouwen krijgen

PIP staat voor Plan Intégré du Paysan

Burundi is een van de armste landen van de wereld en ook nog eens écht vergeten door de media. Daarom staat dit land op de Vergeten Lijst van ZOA. Maar ZOA laat het land níet in de steek! We zijn er, samen met jou. Met succes voeren wij in Burundi het PIP-project uit. “Ik zie er weer goed en gezond uit!”

Na de oorlog kwamen we terug in Burundi en zag ons leven er niet goed uit. We hadden geen werk, geen eten en minder dan een cent te besteden per dag

vertelt Marie (59). Samen met haar man Frederik vluchtte ze eind jaren negentig naar Congo tijdens de burgeroorlog in Burundi. In 2005 keerden ze terug. Jaren van omzwervingen en wonen in vluchtelingenkampen volgden.

Met behulp van betrokken Nederlandse ondernemers en ZOA kregen ze een kleine woning in Karurama, een dorpje in het noorden van Burundi. Ook hebben ze inmiddels via ZOA het PIP-traject gevolgd. Zo kunnen zij een nieuw leven opbouwen.

Foto – Marie & Frederik met hun zoon (midden)

Extreme armoede

Want een nieuw bestaan opbouwen in een land als Burundi is niet eenvoudig, zo ondervinden veel Burundezen die terugkeren, nadat ze waren gevlucht voor de burgeroorlog (1993-2005). Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft 68% van de bevolking – circa 12 miljoen mensen – onder de armoedegrens. Miljoenen gezinnen gaan met honger naar bed en staan met honger op. Mensen hebben dringend behoefte aan voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, vrede en stabiliteit, en een basisinkomen voor onderwijs en gezondheidzorg. ZOA helpt teruggekeerde Burundezen realistische doelen te stellen en hun levensomstandigheden te verbeteren met het PIP-project.

Met PIP weer hoop

PIP staat voor Plan Intégré du Paysan. Gezinnen maken een driejarenplan dat bestaat uit twee tekeningen: hun huidige situatie en hun gewenste situatie. Ook maken ze een concreet én haalbaar plan hoe ze dit kunnen bereiken met inzet van eigen middelen en capaciteit.

Foto – Zoon van Marie & Frederik aan het tekenen

Hierdoor leren ze hoe ze als gezin kunnen investeren in duurzame landbouw en hoe ze hun bedrijfje weer veerkrachtig maken. Bij PIP gaat het dus niet alleen om de technische kant van landbouw, maar komt er ook een mentaliteitsverandering: mensen krijgen weer zelfvertrouwen! En gezinnen die getraind zijn, trainen weer andere gezinnen.

Foto – Marie & Frederik voor hun tekeningen

Zonnepaneel en fiets

Marie is enthousiast over het project. “Na de PIP-training zijn we, samen met onze zoon, direct aan de slag gegaan. We tekenden eerst onze huidige leven en de situatie waar we naartoe willen. We willen een groter huis met een zonnepaneel erop. We hebben inmiddels geleerd hoe we maïs moeten verbouwen. Terwijl de maïs groeit, verkopen we kolen. Ook hebben we zeven kippen, twee geiten en een varken. Die kunnen we later op de markt verkopen. Het plan is om een fiets te kopen, zodat we niet meer lopend naar de markt hoeven.”

Marie vervolgt trots:

En kijk eens naar mij: ik zie er weer goed en gezond uit!

de nood is hoog

Het vergeten land Burundi

Wil je meer weten over wat er in Burundi aan de hand is? Of met de andere vergeten landen?

Samen zijn we er voor Marie, Frederik, hun zoon en alle mensen in Burundi. De situatie in dit land en in de andere landen van de Vergeten Lijst is schrijnend. Er is dringend behoefte aan eerste levensbehoeften. Help je mee zodat zij schoon drinkwater, voedsel en een veilige plek om te slapen hebben?

Doneer en help mensen in Burundi

Ik wil er samen met ZOA zijn om hen en andere mensen van de Vergeten Lijst te helpen aan de eerste levensbehoeften.