Gebed week 3 Afghanistan

Week 3

“Bid alsjeblieft voor vrede in Afghanistan, een land dat al 4 decennia lang in oorlog leeft. Niets anders kan ons helpen dan de liefde van God.”

Tijdens de zomerperiode willen we in (dank)gebed om medewerkers van hulpverleningsorganisaties en mensen in moeilijke omstandigheden heen staan. Omdat we geloven dat als wij bidden dat God dan wil werken. In de derde week van deze prachtige zomerperiode willen we in gebed om ieder in Afghanistan heen staan. 

Wil je meebidden voor de aanhoudende droogte waardoor heel veel Afghanen erg te lijden hebben? De droogte is het ergst in acht jaar en de situatie voor veel mensen levensbedreigend aangezien tweederde van de bevolking afhankelijk is van landbouw en vee. Het enige wat op dit moment kan helpen is regen. Volgende week kunt u op onze website meer informatie vinden over onze hulp in deze (droge) gebieden.

Dit jaar zijn er weer verkiezingen in Afghanistan. Dit leidt vaak tot onrust en geweld. Gehoopt wordt dat het dit jaar mee gaat vallen en de aanloop naar de verkiezingen en de verkiezingen zelf in vrede zullen verlopen.

Gebed voor Afghanistan is hard nodig. Een land in onrust, onvrede heeft dus nu ook nog eens te kampen met te lange droogte. Onschuldige mensen worden slachtoffer en zo weinig kan gedaan worden om hen te helpen. Bid jij mee voor Gods kracht, nabijheid en verlossing voor deze mensen?