Jaarverslag 2017: meer hulp in Midden-Oosten

Verwoesting en vluchtelingenstromen als gevolg van conflict en terreur hebben de aanwezigheid van ZOA in het Midden-Oosten noodzakelijker gemaakt dan ooit. Vandaag publiceren we ons Jaarverslag over 2017, waaruit blijkt dat er meer geld te besteden was voor onze projecten in bijvoorbeeld Irak, Syrië, Afghanistan en Jemen. Hoewel onze veld-collega’s werkten in zeer gevaarlijke gebieden hebben zich geen ernstige veiligheidsincidenten voorgedaan. Daar zijn we heel dankbaar voor!

We konden meer doen in 2017 door de groei in inkomsten, zowel vanuit de eigen achterban als vanuit institutionele donoren (overheden, EU en VN). Onze totale inkomsten zijn toegenomen met ruim twaalf procent ten opzichte van 2016, tot 56,6 miljoen euro. Positief is ook dat de overheadkosten zijn gedaald van 7,7 % naar 6,8 %, waardoor nog meer direct aan de hulpverlening kon worden besteed.

Start en uitbreiding programma’s
In 2017 zijn we gestart met hulpverlening in de Iraakse stad Mosul – direct na de bevrijding van de stad van IS. Ook zijn we begonnen met de hulp aan zo’n zeshonderdduizend Afghanen die terugkeerden vanuit Pakistan. Met een noodhulpprogramma in Nigeria aan slachtoffers van Boko Haram hielpen we voorkomen dat er vele doden vielen als gevolg van honger en cholera. In Jemen hebben we de noodhulp fors uitgebreid toen het land – naast een burgeroorlog – werd geteisterd door een ernstige hongersnood en uitbraak van cholera.

Achterban
Het afgelopen jaar zagen we een lichte toename van het aantal donateurs, tot zo’n 36 duizend. Ook is het gemiddelde bedrag per donateur gestegen. Zowel de inkomsten voor specifieke noodhulpprogramma’s – zoals de hongersnood in Jemen en Oost-Afrika – als de inkomsten voor de langjarige wederopbouwprogramma’s zijn in 2017 toegenomen. Wij zien daarin de grote betrokkenheid en trouw van onze donateurs. Vermeldenswaard is ook de forse toename van ruim een half miljoen euro vanuit scholen en kerken. Ja, er is veel om dankbaar voor te zijn!

Links
Volledig jaarverslag (Engels) / Full Annual Report in English
Nederlandstalige samenvatting
Oudere jaarverslagen