Samen met jou zijn we er voor boeren in Ethiopië

Sprinkhanen die het land zo dik bedekken dat er geen grond meer te zien is. Deze nachtmerrie overkwam de mensen in Oost-Afrika. De combinatie van weersomstandigheden in  verschillende landen zorgden ervoor dat de woestijnsprinkhanen zich in rap tempo konden voortplanten en zich vormden tot enorme zwermen in Oost-Afrika. Lees meer over wat we voor de getroffen boeren kunnen doen.

Deze massale legers woestijnsprinkhanen overspoelden Ethiopië en aten alle gewassen die ze tegenkwamen. Een enorme ramp, met name voor de boeren die hun hele oogst in één klap zagen verdwijnen. Het eindproduct van een jaar hard werken en de voedselvoorziening voor het komende jaar, in één klap weg.

Dit is een ramp voor de mensen in Ethiopië, waar droogte en de coronacrisis al voor honger zorgen. Met name vrouwen en kinderen zijn erg kwetsbaar. In de gebieden waar ZOA werkt wordt verwacht dat 50-75% van de gezinnen de komende maanden te weinig te eten. En meer dan 75% van de boeren in dit gebied hebben niet genoeg zaden om voor een nieuwe oogst te zorgen.

Samen met jou kunnen we veel doen voor de gezinnen in deze zwaar getroffen gebieden. Dit gaan we onder andere doen:

  • Kwetsbare gezinnen krijgen geld om voedsel te kopen. Zo ondersteunen we meteen de lokale markt en kunnen de gezinnen zelf bepalen wat ze het hardst nodig hebben.
  • Landbouwexperts helpen de boeren om weerbaarder te worden en om deze situatie in de toekomst te voorkomen
  • 900 gezinnen krijgen speciale zaden en landbouwgereedschap om snel weer voor een nieuwe oogst te kunnen zorgen. Ze krijgen speciale droogte-bestendige zaden, zodat de boeren niet het risico lopen nóg een oogst te verliezen.

Naast de sprinkhanenplaag speelt ook in dit gebied het risico op het coronavirus. In Ethiopië zijn al meer dan 9.000 gevallen bekend, terwijl lang niet iedereen getest wordt. Natuurlijk willen we overal voorkomen dat de verspreiding van het coronavirus verder gaat. En zeker in een gebied als dit, waar mensen al zo kwetsbaar zijn, zou een verdere verpsreiding van het corona een enorme ramp betekenen. Daarom helpen we ook met zeep, ontsmettingsmiddelen en schoon water zodat mensen in staat zijn hun handen te wassen en zichzelf te beschermen tegen het coronavirus.

Dankjewel dat jij er samen met ZOA bent voor de meest kwetsbaren wereldwijd!

DSC0012

Samen met jou helpen we honderden gezinnen, zoals bijvoorbeeld dat van Nejatu uit Ethiopië.