Wat is er aan de hand in Zuid-Sudan?

Deze zomer viert Zuid-Sudan een feestje. Het bestaat tien jaar. Of het echter zo’n groot feest zal worden is de vraag. In het jonge Afrikaanse land is het nog geen dag vredig geweest. Als je hier woont, maak je niet alleen veel geweld mee, maar ook natuurrampen. In grote delen heerst acute hongersnood. Niet eerder zijn zoveel kinderen en volwassenen geraakt door conflicten, droogte en overstromingen. ZOA-landendirecteur Joop Teeuwen legt uit.

Kun je de noodsituatie in Zuid-Sudan beschrijven?
“Het gaat om een combinatie van drie zaken: overstromingen door hevige regenval – vooral in de laatste paar jaar –, een enorm voedseltekort en in de meeste delen van het land zijn er conflicten; hetzij tussen de overheid en oppositiegroepen, hetzij tussen verschillende etnische groepen.” Het gaat om bijna 6 miljoen Zuid-Sudanezen die dringend water en voedsel nodig hebben!

Volgens oudere Zuid-Sudanezen die we spreken, zijn de overstromingen van 2019/20 en 2020/21 de ergste in vijftig jaar."

Hoe komt het dat er zo’n voedseltekort is?
“De overstromingen zijn daar deels de oorzaak van. Ze zijn wellicht (mede) het gevolg van klimaatverandering. De regens komen op onverwachte tijden, dit jaar bijvoorbeeld veel te vroeg. Ze zijn ook heviger dan normaal. Volgens oudere Zuid-Sudanezen die we spreken, zijn de overstromingen van 2019/20 en 2020/21 de ergste in vijftig jaar. De overstromingen zijn weer deels de oorzaak van het voedseltekort, omdat de vruchtbare bodem wordt weggespoeld door het water. Ook worden opgeslagen zaden en gewassen weggespoeld of onbruikbaar door het vele water. Een andere oorzaak van voedseltekort is dat veel mensen te bang zijn om hun land te bewerken. Het gebeurt vaak genoeg dat als de oogsttijd aanbreekt, een grote groep gewapende mannen de oogst steelt.”

SSD floodings picture ZOA 5
Overstromingen in Zuid-Sudan

Zuid-Sudan staat bol van conflicten, hoe komt dat?
“Geweld wordt door verschillende groeperingen gebruikt. Oppositiegroepen die niet zijn meegenomen in de huidige regering, bevechten de overheid. Ook zijn er gewelddadige conflicten tussen groepen jongeren van verschillende stammen. Die conflicten gaan meestal over vee, dat wordt gebruikt als bruidsschat. De prijs van een bruid stijgt elk jaar en het aantal koeien niet. Veel vee verdrinkt door overstromingen. Een extra probleem is dat er heel veel wapens in het land zijn. Etnische conflicten zijn van alle tijden, maar waar ze vroeger met stokken werden uitgevochten, gebruikt men nu geweren. Die wapens zijn er veel omdat er altijd mensen zijn die aan een conflict geld verdienen. Het probleem is ook dat militairen die hun soldij al zes maanden niet hebben gekregen, hun wapens gaan verkopen. Daarnaast worden jongeren opgejut om wraak te nemen – niet alleen ben je een watje als je niet meevecht, je kunt erom vermoord worden. Veel jongeren zijn werkloos en dan is de stap naar deelname aan een gewapende groep jongeren van jouw stam snel gemaakt. Dus werkloosheid is een groot probleem.”

cof
Joop Teeuwen

Wat hebben de mensen in Zuid-Sudan nodig?
“Stabiliteit, bewerkstelligd door een sterke overheid. Ook het vermogen om conflicten vreedzaam op te lossen. Daarnaast helpt het als er banen komen voor jongeren, die zowel daders als slachtoffers zijn van conflicten. Voorts is het belangrijk dat er klimaataangepaste landbouw komt.”

Wat kunnen wij doen?
“Bidden en het lot van deze mensen onder de aandacht blijven brengen”, zegt Joop. Heel concreet helpt ZOA met voedselhulp en schoon drinkwater. Ook steunt ZOA 800 boerenhuishoudens om voldoende te produceren voor zowel de eigen consumptie als voor de verkoop op de markt. Wij trainen hen in landbouwtechnieken. Ook helpen wij bij het oplossen van conflicten. Wij steunen krachtige en positieve personen bij het oprichten van comités die gericht zijn op vredesopbouw.

Steun ZOA’s werk in Zuid-Sudan:
Ja, ik help mee