De ramp was enorm en maakte 350.000 mensen dakloos

Noodhulpspecialist Willem van Burgsteden was vanaf het allereerste moment betrokken bij de hulpverlening in Indonesië. Daarom stellen wij hem een aantal vragen over het werk dat ZOA doet op een aantal Indonesische eilanden. 

Kan jij iets vertellen over Indonesië?
Indonesië is gelegen in een geologisch actief gebied van schuivende aardplaten die tegen elkaar botsen. Dit wordt ‘de ring van vuur’ genoemd en wordt gekenmerkt door ruim 60 actieve vulkanen. De aardplaten verschuiven met zo’n 6 cm per jaar en veroorzaken daardoor aard- en zeebevingen, tsunami’s (vloedgolven) en vulkaanuitbarstingen. De grootste catastrofe in de moderne geschiedenis van Indonesië was de zeebeving met de daaruit resulterende vloedgolf die in 2004 de provincie Atjeh bereikte en 160.000 slachtoffers eiste.

Wanneer is ZOA begonnen met projecten in Indonesië?
In juli 2018 werd Lombok getroffen door een zware beving die resulteerde in veel schade maar relatief weinig slachtoffers maakte. Deze werd gevolgd door een zwaardere beving waarbij 483 mensen om het leven kwamen. Ook maakte deze beving 350.000 mensen dakloos. Dit was genoeg aanleiding voor ZOA om de mogelijkheden te onderzoeken voor een snelle distributie van levensreddende goederen. Binnen 2 weken was er een samenwerking met World Renew en een lokale organisatie YBT tot stand gekomen en werden de eerste goederen verdeeld onder de slachtoffers van de ramp, zoals dekens en plastic zeilen om de nachten in de open lucht te kunnen doorbrengen.

DistributieLombok 15

En toen?
Nadat in de eerste nood geledigd was, werden de activiteiten al snel uitgebreid in de hardst getroffen dorpen met het bouwen van tijdelijke huizen. Verder werden er toiletten geplaatst met douche en wasplaats, een vuilnis ophaalsysteem opgezet en hygiëne training gegeven. Dit alles gecombineerd met trauma verwerkingsactiviteiten op dorpsniveau en het trainen van dorpsbewoners op rampen in de toekomst.

En wat doet ZOA dan op Sulawesi?
Nog geen 2 maanden later werd Sulawesi getroffen door een aardbeving gevolgd door een vloedgolf. Deze ramp kostte meer dan 2000 mensen het leven. Een nieuw fenomeen bij deze beving was het ‘liquefaction’ proces. Door de beving werd de zandgrond vloeibaar, en werden dorpen verzwolgen door het vloeibare zand. Duizenden mensen verdwenen in de diepte. ZOA besloot onmiddellijk noodhulp te bieden aan de slachtoffers door middel van voedselpakketten, water, dekens en plastic zeilen. De schaal van destructie in Sulawesi was groter dan in Lombok en daarmee ook de noden. ZOA heeft geholpen beschadigde ziekenhuizen te herstellen en heeft mobiele klinieken opgezet die het getroffen gebied in konden gaan.

Wat heeft ZOA tot nu toe al gedaan?
Er zijn nu al zo’ n 500 tijdelijke huizen gebouwd in Lombok en Sulawesi en is er een begin gemaakt met het bouwen van permanente aardbevingsbestendige huizen op Sulawesi. Een snellere realisatie van woonhuizen wordt bemoeilijkt door een gebrek aan bouwvakkers, bouwkundige controleurs cement en andere bouwmaterialen.

En jouw wens voor de eilanden?
“Ik hoop dat door de samenwerking tussen de lokale NGO’s, internationale organisaties en de Indonesische regering, de mensen in Lombok en Sulawesi binnen 5 jaar weer een dak boven hun hoofd hebben met een goede gezondheidzorg, werkzame publieke voorzieningen en een duurzame bron van inkomsten.”

IMG5425