Veel wandelplezier!

Deze week zullen zon 4200 kinderen hun tassen vullen met flessen water om 6 kilometer te lopen met 6 liter water op de rug. Net zoals leeftijdsgenootjes die dit dagelijks moeten doen.

Toegerust met een gastles (veelal gegeven door vrijwilligers) hebben de kinderen sponsors gezocht om ZOA’s waterproject in Liberia te ondersteunen. Op verschillende momenten (deze week en enkele scholen wat later in het schooljaar) zullen de leerlingen de zware tassen op hun rug hijsen en de afstand in hun woonplaats afleggen. De ervaring leert dat ze van te voren denken dat het wel meevalt om met water te lopen, maar halverwege de wandeling het toch aardig zwaar hebben en blij zijn als de finish in zicht is.

Vorige week (14 maart) is de eerste wandeling van 2018 gelopen in Katwijk. 340 kinderen van 7 verschillende basisscholen hebben een prachtige wandeling over het strand gemaakt met een geweldige opbrengst van 12.000 euro!

We willen alle kinderen, leerkrachten, vrijwilligers, werkgroep-Katwijk en Rotary-Dokkum bedanken voor alle hulp, tijd en inzet. Samen hebben we één gezamenlijk doel: Schoon drinkwater voor schoolkinderen in Liberia!