Water mede dankzij ondernemers

Nieuws vanuit Ethiopië!

ZOA is al geruime tijd bezig met een waterproject in Ethiopië. Op de foto’s is te zien hoe ZOA mensen in Somali Regio (Ethiopië) van water voorziet. Dit gebied is geteisterd door droogte en veel van de waterbronnen in de omgeving zijn slecht waardoor mensen gezondheidsrisico’s lopen.

ZOA heeft basins gebouwd die hopelijk in het regenseizoen worden gevuld. Tot die tijd brengt ZOA water met tankwagens. Dankzij een aantal zakelijke relaties zijn we in staat geweest deze hulp te bieden. Wat een fantastische achterban hebben we toch! Ieder die hier aandeel in heeft gehad of dit nog steeds heeft: namens alle betrokkenen heel hartelijk dank.