ZOA in Liberiaanse media

ZOA is al geruime tijd bezig met projecten in Liberia, met focus op verschillende gebieden. De projecten blijven in de Liberiaanse media niet onbesproken. Zo is er een mooi artikel geschreven over het landbouwproject en de trainingen die ZOA verzorgt en over het peace building project gericht op voorkomen van (onderlinge) conflicten. 

In het krantenartikel over het landbouwproject (die u hier kunt vinden), wordt de werkwijze van ZOA en partnerorganisaties uitgelegd: allereerst krijgen boeren training en met de opgedane kennis kunnen zij de technieken toepassen op eigen landbouwgrond. Boeren vertellen dat ze veel hebben gehad aan de trainingen die ze tot nu toe hebben kunnen volgen. Boeren voeren de nieuwe technieken ook daadwerkelijk door in eigen landbouw en geven het ook door aan boeren in de omgeving.

“But from this training, I will now apply the new method.”

MIA

Het artikel dat schrijft over het peace building project (klik hier om deze volledig te lezen) benadrukt het belang van de interventie voordat er daadwerkelijk conflicten zijn aangebroken. De samenwerking met elkaar, lokale overheden en gemeentes staat hierbij centraal.

He described the early project as a sound policy, and a right socio-political move for maintaining peace and security in the country."

Mooi om te lezen dat het werk van ZOA ook in Liberia doorgang vindt en projecten succesvol kunnen worden uitgerold. Met als doel mensen zelfvoorzienend te maken en te stimuleren dat mensen in vrede met elkaar kunnen leven.

Wilt u meer weten over de projecten in Liberia? Klik dan hier!