ZOA start hulp in Zuid-Amerika

De miljoenen mensen die Venezuela zijn ontvlucht en de schrijnende situatie waarin zij verkeren, zijn voor ZOA reden om ook in Zuid-Amerika aan de slag te gaan met noodhulp en wederopbouw. Door de politieke en economische crisis zijn miljoenen Venezolanen gevlucht naar buurland Colombia. Ze leven daar onder moeilijke omstandigheden en is er gebrek aan veel primaire levensbehoeften zoals water, voedsel en gezondheidszorg. Vluchtelingen in deze omstandigheden zijn ook vaak kwetsbaar voor uitbuiting en mensenhandel.

Binnen de provincie La Guajira inventariseert ZOA op welke plekken er projecten worden gestart. Verschillende nederzettingen van Venezolanen worden bezocht om te zien waar de nood het hoogst is en welke hulp er al aanwezig is. In de eerste fase ligt de nadruk van de projecten op schoon drinkwater en hygiëne. “Op dit moment moeten de vluchtelingen drinkwater kopen, wat een grote aanslag is op het weinige dat ze hebben”, zegt Ina Hogendoorn, directeur Noodhulp bij ZOA. “Ook is er een schreeuwend tekort aan eenvoudige toiletten. Het regenseizoen is begonnen en de menselijke uitwerpselen, die in de buurt van de woningen liggen, leveren een groot gevaar voor de gezondheid op.”

ZOA richt zich daarbij op de meest kwetsbare mensen die geen inkomen of bezittingen meer hebben. Dit zijn vaak migranten zonder officiële papieren en mensen uit lage sociale klasse. Zij wonen vaak binnen illegale nederzettingen in zelfgebouwde onderkomens, die vaak niet de nodige veiligheid bieden. In een volgend stadium gaat ZOA zich ook richten op opvang en scholing van kinderen.

"Het schreeuwende tekort aan drinkwater en toiletten leveren een groot gevaar voor de gezondheid op"

— Ina Hogendoorn, noodhulpcoördinator

ZOA is een Nederlandse noodhulporganisatie die in actie komt bij humanitaire crises, zoals natuurrampen en (gewapende) conflicten. ZOA heeft een bijzondere aanpak, waarbij ze niet vertrekt na het lenigen van de hoogste nood, maar blijft om gemeenschappen te ondersteunen bij de wederopbouw – tot gemeenschappen op eigen kracht verder kunnen. Behalve in materiële, economische en educatieve wederopbouw, investeert ZOA ook in psychisch herstel door traumaverwerking en vredesopbouw. ZOA startte 46 jaar geleden met noodhulp in Zuidoost Azië en is inmiddels actief in 17 landen, waaronder Myanmar, Afghanistan, Syrië, Jemen, Zuid-Sudan en Noord-Nigeria.

ZOA ziet het als taak om in Colombia aan de slag te gaan en deze nood niet zomaar te laten gebeuren. Wil je het werk van ZOA in Colombia volgen? Ga dan naar: www.zoa.nl/noodpakketten-in-colombia