Wat is er aan de hand in Myanmar?

De laatste tijd is Myanmar vaak in het nieuws vanwege de militaire coup en de protesten daartegen. Wat we niet horen is dat Myanmar een van de armste landen van Zuidoost-Azië is. De bevolking leeft in grote delen van het land onder zeer slechte omstandigheden. Er is een groot tekort aan voedsel en schoon drinkwater.

Waarom is er zoveel nood in Myanmar?
Myanmar, waar ruim 54 miljoen mensen wonen, wordt geregeld getroffen door natuurgeweld als overstromingen en cyclonen. Het is het mandaat van ZOA om mensen te helpen die moeten vluchten voor geweld of natuurrampen. In Myanmar komen deze beide extremen samen. De verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen zijn zeer gespannen. De bevolking is overwegend boeddhistisch. In augustus 2017 leidden geweldsuitbarstingen van boeddhisten tegen de Rohingya – voornamelijk moslims – tot veel doden. Daarnaast kende Myanmar tientallen jaren een militaire dictatuur. Hoewel dit formeel sinds 2010 was afgelopen, bekleedde het leger sinds die tijd diverse belangrijke bestuurlijke posten.

De aandacht voor de coup duwen de gevolgen van zowel de covid-19 crisis als de conflicten tussen het leger en de verschillende etnische groepen naar de achtergrond."

Wat gebeurde er recent in Myanmar?
In februari 2021 nam het leger de macht over in Myanmar, omdat er volgens hen sprake was van fraude bij de parlementsverkiezingen. Als gevolg van de coup zijn er veel banen verloren gegaan. Miljoenen inwoners kunnen voedsel nauwelijks meer betalen. De import en export liggen stil. Maar dat is nog niet alles. ZOA-landendirecteur Maarten Wensveen vertelt: “De aandacht voor de coup duwen de gevolgen van zowel de covid-19 crisis als de conflicten tussen het leger en de verschillende etnische groepen naar de achtergrond. De covid-19 maatregelen zorgen dat het inkomen voor veel mensen drastisch is teruggevallen. Zo ondervinden boeren moeilijkheden bij het vervoeren van hun oogst naar de markt. En de handel voor sommige landbouwproducten (zoals kardemom en kurkuma) met China daalde, zowel in volume als in prijs. Leningen voor landbouwactiviteiten moesten vaak afgesloten worden tegen tarieven met hogere rentes. Dit alles heeft vooral gevolgen voor kleinere boeren, die in diepe armoede zijn geduwd.”

Myanmar

Is er nog een vergeten groep in Myanmar die lijdt?
Maarten: “Een andere groep mensen die echt vergeten wordt, zijn de vele ontheemden, dus mensen die op de vlucht zijn in eigen land. Zij moesten hun huis, maar ook hun werk en alles wat ze opgebouwd hadden, achterlaten als gevolg van het conflict tussen de strijdkrachten van Myanmar en een van de etnische organisaties.” Neem bijvoorbeeld de ontheemden in de provincie Rahkine. Iedereen kent deze provincie van de vluchtende Rohingya’s naar Bangladesh. “Later is het conflict toegenomen tussen de Arakan Army en het Myanmarese leger. De Arakan Army streeft, net als veel minderheden, naar meer onafhankelijkheid. Door dit conflict zijn er in de afgelopen jaren zo’n 100.000 mensen ontheemd geraakt. Zij leven nu onder barre omstandigheden.”

Wat is de concrete nood in Myanmar?
De noden die ons team in Myanmar aantreft, zijn hartverscheurend. Door de combinatie van geweld, ontheemding en extreme weersomstandigheden hebben mensen niet of nauwelijks genoeg middelen om in hun levensonderhoud te voorzien. Ook laten de cijfers zien dat tachtig procent van de sterfgevallen van kinderen wordt veroorzaakt door slechte kwaliteit van het drinkwater en het gebrek aan sanitaire voorzieningen.

Wanneer het veilig is om terug te gaan, ondersteunt ZOA deze mensen om hun leven in hun dorpen weer op te bouwen."

Wat kan ZOA doen?
In de staat Rakhine werkt ZOA met ongeveer 20.000 ontheemden, die op ongeveer 50 verschillende locaties wonen. Wij helpen met voeding, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen als latrines en badhuizen. Wanneer het veilig is om terug te gaan, ondersteunt ZOA deze mensen om hun leven in hun dorpen weer op te bouwen. Om boerenfamilies wat verlichting te bieden, ondersteunt ZOA 800 gezinnen een maand lang met contant geld, zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ook geven we landbouwtrainingen. Daarnaast adviseert ZOA moeders over gezonde voeding voor hun kinderen. En we creëren kindvriendelijke speelplaatsen, waar kinderen veilig kunnen spelen.

Steun ZOA’s werk in Myanmar:
Ja, ik help in Myanmar